Smyčcový sextet Romana Patočky vystoupí na benefičním koncertu dobré vůle

V neděli 21. listopadu proběhne tradiční benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). V kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě vystoupí a výjimečný hudební zážitek nabídne tento rok smyčcový sextet pod vedením Romana Patočky. Již po šestadvacáté pořádá benefiční koncert pro VDV advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc seniorům, znevýhodněným studentům a dětem se zdravotním postižením.

„Předvánoční doba přeje tomu, abychom zpomalili, vzpomněli si na své blízké a další potřebné. Kromě toho již téměř dva roky trvající pandemie tvrdě dopadla zejména právě na tuto skupinu našich občanů, kterým více než kdy jindy hrozí ztráta bydlení, pracovního uplatnění a zhoršení životních podmínek. Benefiční koncert dobré vůle je tedy příležitostí, jak pomoci těmto lidem ulehčit jejich tíživou životní situaci,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Adventní koncert dobré vůle ozvláštní vystoupení smyčcového sextetu pod vedením Romana Patočky se skladbou Petra  Iljiče Čajkovského Souvenir de Florence a smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA.

„Opakovaně mezi hlavní příznivce koncertu patří Českomoravská komoditní burza Kladno, ČSOB, ČSAD Praha holding a. s. a společnost Merger Vision s. r. o.,“ uvádí Helena Navrátilová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která benefiční koncerty pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové pořádá již téměř tři desetiletí.

S každou vstupenkou v ceně 100 korun k úhradě nákladů na koncert je spojený dar ve prospěch nadace v částce 1500 korun. Více informací zde.

Adventní a benefiční koncerty dobré vůle za více než 26 let již vynesly částku přesahující 24 milionů korun. A za to patří velký dík dárcům a hlavním partnerům benefičního koncertu.

You may also like...