Smyčcový sextet Romana Patočky vystoupí na benefičním koncertu dobré vůle

V neděli 21. listopadu proběhne tradiční benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy...