Startuje 13. ročník soutěže o značku Česká chuťovka

Již druhým rokem po sobě prožíváme poměrně turbulentní časy, jimž chybí pocit potřebné stability a ukotvenosti, o to víc se ale dokážeme radovat ze všeho, co nám staré dobré tradice naopak připomíná. Svou měrou snad k tomu přispívá i soutěž ČESKÁ CHUŤOVKA, která stále sází na vše, co se v uplynulých dvanácti letech osvědčilo a prokázalo tak svou potřebnost i životaschopnost. V době, kdy jsme už všichni značně unaveni z dění kolem koronavirové krize a s ní související mediální pandemie znepokojujících zpráv, považujeme za důležité přijít také s dobrou zprávou – Česká chuťovka 2021 bude!  

Značku ČESKÁ CHUŤOVKA získalo dosud celkem 217 českých firem pro 1196 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU již 98 českých výrobců pro celkem 207 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá právě v souvislosti s měnící se situací ve světě, která nekompromisně obnažila limity bezbřehé globalizace, což nepochybně povede ke stále vyšší orientaci ekonomiky i spotřebitelské poptávky na domácí výrobky a domácí značky, potraviny nevyjímaje. Nelze se však spoléhat na to, že toto očekávané posilování poptávkového trendu po českých potravinách se projeví automaticky a plošně v růstu prodejů a tržeb všech domácích výrobců, v opačném směru se mohou projevit následky vládních „koronavirových“ restrikcí zejména v gastronomii a hotelnictví či očekávaný růst inflace apod. Kritérium vynikající chuti potravin proto i nadále zůstane tím, co bude významně spolurozhodovat o konečných preferencích kupujících.  

Prozíraví výrobci tak mohou přitáhnout pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že vysoutěžená loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA umístí na obaly zboží nebo ke svému výjimečnému výrobku na pultu, na stránkách e-shopu či se jimi pochlubí ve své propagaci. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií i dalším zájemcům Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka. Ocenění výrobci tak mohou využívat i tento užitečný marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu.

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 13 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 13. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2021“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již pojedenácté udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku střední potravinářské školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné než u dospělých.  V neposlední řadě se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Třináctý ročník soutěže proběhne opět pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a rovněž pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Předávání ocenění se uskuteční ve třetí dekádě října v souladu s tím, co dovolí aktuální epidemiologická situace, datum bude ještě upřesněno. I letos se počítá s tím, že tři něčím výjimečné výrobky získají „Cenu novinářů – Česká chuťovka 2021“.  V pořadí již jedenáctá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 16. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin.

Tradičními partnery soutěže jsou Albert (generální partner) a Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Váženými partnery České chuťovky jsou rovněž renomovaná společnost Český porcelán Dubí, Česká marketingová společnost, osvědčený marketingový pomocník MarkAs a prestižní květinová dílna luka:sh. Staronovým partnerem České chuťovky bude po letech k naší radosti opět Národní zemědělské muzeum.                                                                                                                    

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Všichni společně pak věříme, že letošní podzim již bude plně ve znamení blýskání se na lepší časy a návratu k podstatným a tolik potřebným atributům společenského života, k nimž svým dílem přispěje i naše tradiční soutěž kvality chutných českých potravin – ČESKÁ CHUŤOVKA 2021!

You may also like...