Startuje kampaň European Lifestyle: Taste Wonderfood zaměřená na potraviny ze severovýchodní Itálie

Čtyři severovýchodoitalská sdružení Vini Valpolicella, Formaggio Asiago, Riso Vialone Nano a AIPO (meziregionální sdružení producentů oliv) spojila síly, zaměřila se na propagaci společného původu svých produktů a pod záštitou Evropské unie zahájila tříletou kampaň.

Tříletá kampaň „Evropský životní styl: ochutnejte fantastické potraviny“ (ELTW) má za cíl od nynějška až do konce roku 2024 obohacovat gastronomické scény Itálie, Německa a České republiky. Hlavním záměrem kampaně je představit čtyři nejdůležitější producenty nejlepších výrobků s chráněným označením původu (CHOP) a produktů s chráněným zeměpisným označením (CHZO) ze severovýchodní Itálie – a pomyslně tak oslavit čtyři kulinářské zázraky, které spojuje společný zeměpisný původ. Jedná se o vína Valpolicella, sýr Asiago s chráněným zeměpisným označením, rýže Vialone Nano s chráněným zeměpisným označením a olivové oleje s označením meziregionálního sdružení producentů oliv Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO). Celou kampaň podtrhuje chytlavý slogan „That’s Amore“, trefným způsobem odkazující na světový hit Deana Martina z roku 1953, v němž se vyzpíval ze své lásky a vášně k italské gastronomické tradici.

Ochutnávka kulinářských specialit s výjimečným původem

Vína Valpolicella, sýr Asiago s chráněným označením původu, rýže Vialone Nano s chráněným zeměpisným označením a oleje s chráněným označením původu naznačují zaměření celé kampaně.  ELTW hodlá hmatatelnými a konkrétními příklady poukázat na rodokmen potravin a jeho rostoucí význam. V Německu, Itálii a České republice se do konce roku 2024 uskuteční celá řada promo akcí pro širokou i odbornou veřejnost, včetně cílených degustačních kampaní. V nejbližší době se tyto čtyři severoitalské výrobky představí publiku, které bude mít možnost se seznámit nejenom se zvláštnostmi jednotlivých specialit a jejich individuálním chuťovým profilem, ale hlavně objevit téměř nekonečné množství vzájemných možných kombinací. 

Tříletá kampaň (2022–2024) „Evropský životní styl: ochutnejte fantastické potraviny“ sdružení Vini Valpolicella, Formaggio Asiago, Vialone Nano Veronese a Associazione Interregionale Produttori Olivicoli CHOP, kterou financuje Evropská unie, hodlá spojit vzájemně se doplňující potravinářské produkty se stejným regionálním původem a přiblížit je příjemným a přirozeným způsobem konečnému spotřebiteli. Maximální důraz bude při tom kladen na chráněný původ ze severovýchodní Itálie. Slogan kampaně „That’s Amore“, který bude zaznívat napříč Itálií, Německem a Českou republikou, bude slyšet zejména při četných ochutnávkových kampaních v maloobchodním prostředí.

You may also like...