Svazková základní škola LOŠBATES získala pravomocné stavební povolení

Dobrovolnému svazku obcí LOŠBATES na Říčansku se podařilo získat stavební povolení pro novou svazkovou základní školu v Louňovicích určenou 540 žákům. Ta by měla vyřešit palčivý problém, kdy místní děti musejí za školní docházkou dojíždět až do vzdálené Stříbrné Skalice. Čtyři členské obce svazku přitom připravují projekt nové školy již šest let.

„Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby, tedy na stavební firmu, která školu postaví. Když se všechno povede, škola by měla otevřít své brány 1. září 2025. Získání stavebního povolení je pro nás klíčové, čekali jsme na něj více než rok. Celkově máme za sebou už opravdu martyrium, a to ještě nejsme v cílové pásce,“ řekl starosta Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES Josef Řehák.

Stavební povolení vydal Stavební úřad v Říčanech v červenci a na konci srpna nabyl dokument právní moci.

Svazek obcí má zažádáno o dotaci ministerstva školství v rámci takzvaného Prstence II, a to v celkové maximální výši 504 milionů Kč. To ale na celou stavbu určitě stačit nebude. Dalšími zdroji financování mají být dotace ze Státního fondu životního prostředí na pasivní budovy, dotace ze Středočeského kraje a také vlastní zdroje obcí a úvěr.

Obdobně postupuje se zajištěním financování i většina dalších svazků budujících školu. Ukázalo to nedávné dotazníkové šetření provedené svazkem LOŠBATES mezi 20 takovými obcemi či svazky. Z něj také vyplynulo, že postavit školu dnes stojí miliardu korun a na kýžený výsledek se čeká až 9 let.

Dlouhá pouť čtyřčlenného svazku složeného z Louňovic, Štíhlic, Tehovce a Svojetic, začala, když jim sousední Mukařov zrušil školský obvod. Následovalo založení svazku, architektonická soutěž a zdlouhavé mnohaleté kolečko po institucích a úřadech vedoucí k získání 45 razítek. Jeden z mnoha zádrhelů nastal například tehdy, když LOŠBATES musel kvůli událostem na Ukrajině předělat velmi rychle celý projekt z plynového vytápění na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku, jinak by neobdržel jednu z klíčových dotací.

Nyní je další dobrou zprávou vedle získaného stavebního povolení i to, že v polovině září začne Ředitelství silnic a dálnic po mnoha jednáních budovat odbočovací pruh k nové škole z hlavní silnice I/2 Kutnohorská, která prochází Louňovicemi.

Další informace o projektu nové školy viz webové stránky dobrovolného svazku obcí LOŠBATES: www.losbates.cz.

You may also like...