Svět objektivem fotografa Jana Šibíka

V historických prostorách Křížové chodby a Rytířského sálu Staroměstské radnice probíhala v těchto dnech výstava fotografií Jana Šibíka, který na nich zachytil přelomové události před třiceti lety.  „Šlo o zcela mimořádně silné okamžiky,“ připomněl Jan Šibík, “vždyť  k  pádu  Berlínské zdi, symbolu železné opony a studené války, došlo dne 9. listopadu 1989, tedy ještě týden před Československou sametovou revolucí.  Uvědomuji si, jak jsem fotografoval drama krvavého konce Ceausescovi diktatury v Rumunsku a konec komunismu v Evropě vůbec. Na to se nedá zapomenout.  Bylo mně pětadvacet let a já si uvědomoval, jakého zásadního milníku v historii  jsem svědkem.  Právě tehdy to asi byl ten impuls v mém  rozhodnutí stát se reportážním fotografem.“

Od té doby navštívil Jan Šibík více než dvě stě zemí, aby zachytil tisíce dramatických příběhů  po celém světě. Válečné konflikty v Chorvatsku, Bosně, Kosovu, Čečensku, Iráku, Jihoafrické republice. Zaznamenal následky zemětřesní v Turecku, Arménii, masakry Libérii a Sieře Leone, byl u uprchlických táborech v Súdánu, Haiti, Tanzánii, Angole aj. Výběr svých fotografií nyní vydává v knižní podobě, která nese symbolický název JAN ŠIBÍK 1989

 

Text: Bohuslav Hatina, redaktor
Foto: Jan Šibík, www.sibik.cz