Světový den chleba 2019 v České republice

V Břevnovském klášteře, odkud je z roku 993 první zmínka o výrobě chleba, proběhla konference u příležitosti oslavy Světového dne chleba v České republice. Světový den chleba je každoročně připomínán 16. října jako svátek základní lidské potraviny a oslava pekařské profese. Akci podpořil svojí účastí ministr zemědělství M. Toman, který ve svém vystoupení zmínil důležitost podpory tuzemských potravin a význam značky kvality „Česká cechovní norma“. Zároveň připomenul připravovanou komoditní vyhlášku, která spotřebitelům umožní lepší orientaci při výběru kvasového chleba.

Generálním partnerem akce byla již počtvrté společnost Penny Market, která zde ocenila své nejlepší regionální dodavatele chleba:

  • Nejprodávanější je 420 gramový podmáslový chléb z pekárny Prima Pečivo
  • následuje 600 gramový bochník podmáslového chleba z Merhautova pekařství
  • třetí je v prodejích podmáslový chléb z pekáren Moravec
  • na čtvrté příčce je kmínový chléb z Pekařství Malena

Představení akce v celosvětovém měřítku

Světový den chleba vyhlásila Mezinárodní unie pekařů a cukrářů. Přihlásila se tak svátkem základní lidské potraviny k datu 16. říjen, který v roce 1947 stanovila Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství jako Den výživy. Ročně se spotřebuje ve světě téměř 350 milionů tun chleba. Chléb existuje v nespočetném množství druhů, tvarů, velikostí a chutí a k jeho výrobě může být použito obdobně nespočetné množství receptů, přísad a technologických postupů. Svátek chleba se slaví v řadě zemí světa většinou formou odborných konferencí a osvětových akcí, dnů otevřených dveří v pekárnách, ochutnávek chlebového sortimentu, setkávání pekařů spojených s výměnou informací o nových trendech při výrobě chleba – základní a nepostradatelné lidské potraviny.

 Specifika letošního ročníku

Cílem akce byla propagace kvalitního českého chleba, zlepšování kultury prodeje a spotřeby chleba  a posílení úcty a vážnosti k tomuto gastronomickému fenoménu. Součástí letošní oslavy byla výstava vítězných chlebů národní soutěže Chléb roku 2019, představení a ochutnávky chlebů se značkou kvality Česká cechovní norma a také unikátní fotogalerie „Život v době chlebové“. Setkání se zúčastnily desítky pekařských odborníků, kteří se každodenně podílejí na výrobě chleba,

Svůj hold chlebu pekařům a jejich práci přijeli vzdát též  vrcholní představitelé vinařských, pivovarnických a mlékařských svazů.V rámci vystoupení hostů konference podpořili kvalitní český chléb vrcholní představitelé Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce a mnozí další.

Chléb jako fenomén

Po dlouhodobém poklesu spotřeby chleba po roce 1989 nastala v posledním období určitá „renesance“ a Češi opět začínají více konzumovat chléb. Ke změně přispěla široká nabídka chlebového sortimentu v obchodech, větší koupěschopnost obyvatelstva, orientace zákazníků na kvalitnější potraviny a výživová jedinečnost, kterou chléb přináší. Spotřebitelé čím dál více preferují zdravý životní styl, poptávka se přesouvá ke speciálním druhům, či k výrobkům se zdravotními benefity – žitným, celozrnným a vícezrnným chlebům.

Chléb u nás vyrábí okolo 700 klasických pekáren. Ročně se vyrobí 275 tis. tun chleba, denně 1 milion kusů. Spotřeba chleba se po dlouholetém poklesu ustálila na hodnotě 40 kg na osobu a rok. Ročně utratí průměrný Čech za chléb necelých 1.000,- Kč. Spotřebitelská cena 1 kg chleba je v Česku velmi nízká – dle aktuálních údajů ČSÚ 25,15 Kč, což je v rámci 28 států EU 5. nejlevnější chléb (zdroj: EUROSTAT).

Cechovní chléb

Cestou ke zvýšení kvality a vyššímu ocenění hodnoty chleba jsou značky kvality potravin. Svaz pekařů se přihlásil a aktivně podporuje projekt Potravinářské komory „Česká cechovní norma“. Cechovní chléb musí splňovat nadstandardní parametry, jako jsou: kypření a zakyselení výhradně kvasem, minimum „Éček“, vyšší podíl žitné a celozrnné mouky či vícezrnných složek. V současné době je již na trhu více jak 30 chlebů s Českou cechovní normou, další se připravují.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...