Nedodržení bezpečné vzdálenosti je čtvrtou nejčastější příčinou dopravních nehod

Dodržování bezpečné vzdálenosti patří mezi základní pravidla silničního provozu. Zákon ale přesně neurčuje hranici,...