Osvětová kampaň Deafember pomáhá osobám se sluchovým postižením

Jelikož je září velmi významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících, rozhodl se Tichý...