Stanovisko ASZ k návštěvě delegace kontrolního výboru Evropského parlamentu pro rozpočet EU

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) považuje písemné i ústní reakce Agrární komory ČR...