UPM je garantem české účasti na Trienále designu a architektury v Miláně