Exkluzivní průzkum: Osobní zkušenost se zloději má téměř polovina dotázaných

S okradením má zkušenost 47 % z dotazovaných respondentů. Nejčastěji byli okradeni na ulici,...