Válka na Ukrajině může být zásadním spouštěčem nárůstu závislostí na utlumujících látkách

Společenské dění může být výrazným spouštěčem závislostního chování naprosto u každého, obzvláště pak v tak...