Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá 26. května, po celé léto bude zvýhodněné vstupné

Po nedobrovolné koronavirové pauze zpřístupňuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze od 26. května svoji historickou budovu se všemi stávajícími výstavami a specializovanou knihovnou.  Zároveň bude otevřen muzejní obchod Modernista s pestrým sortimentem publikací o umění, šperků, skla či kubistické keramiky a dalších doplňků se slevovými nabídkami. Provoz také může zahájit muzejní restaurace Času dost s krásným venkovním posezením v oáze klidu uprostřed města.

Velmi se těšíme na návštěvníky, hlavně ty domácí,“ říká ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. „Ztemnělé a tiché muzeum bylo pro nás všechny frustrující. Muzejní práce se samozřejmě nezastavila, v centrálním depozitáři pokračovala náročná práce zpracovávání sbírek a jejich průběžné kontroly, přípravy výstavních projektů, zápůjček dalším subjektům a zejména přípravy exponátů pro novu stálou expozici, jejíž otevření se, bohužel, též dostalo do skluzu a můžeme s ním počítat až v prvním čtvrtletí příštího roku,“ dodala Helena Koenigsmarková.

Pro návštěvníky bude až  do 31. srpna 2020 platit mimořádné zvýhodněné vstupné 150 Kč (zlevněné 80 Kč, rodinné 250 Kč)  pro jednorázový vstup do všech tří pražských objektů UPM, tedy na všechny výstavy v historické budově, do expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží a do Galerie Josefa Sudka na Úvoze.

Prozatímní otevírací doba bude v historické budově denně kromě pondělí od 13 do 18 hodin. Od 12. května je otevřena expozice Český kubismus  v Domě U Černé Matky Boží od 13 do 18 hodin a Galerie Josefa Sudka na Hradčanech  od 11 do 19 hodin. Zámek v Kamenici nad Lipou s expozicemi ze sbírek UPM je otevřen od 10 do 17 hodin. Ve všech objektech je pondělí zavírací den, jinak je otevřeno denně (otevírací doba všech objektů https://www.upm.cz/navstivte-nas/oteviraci-doba/).

Všechny stávající výstavy byly prodlouženy a v historické budově bude během června otevřena nová výstava Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek UPM jako náhrada za zrušený japonsko-český projekt Móda v modré. Na úspěšnou prezentaci fotografií Vladimíra Birguse naváže výstava Tři dekády. Institut tvůrčí fotografie 1990-2020 v Domě U Černé Matky Boží.

Na červen je již připraven bohatý doprovodný program včetně komentovaných prohlídek výstav, oblíbených vycházek po kubistické architektuře a setkání s významnými českými skláři. V červenci se uskuteční týdenní příměstský tábor s výtvarným programem (informace o všech doprovodných programech https://www.upm.cz/programy/).

Provoz muzea i všechny doprovodné programy budou respektovat platná hygienická nařízení.

HLAVNÍ BUDOVA UPM

V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

  1. 2. – 27. 9. 2020 (prodlouženo)

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Mezi 135 pracemi vybranými pro výstavu najdeme vynikající umělecká díla z většiny stěžejních evropských center produkce podmaleb, především z Benátek, Tyrolska, Lombardie, Norimberku, Curychu, Neapole či Augsburgu.

Obrazy konců dějin: Česká vizuální kultura 1985–1995

  1. 10. 2019 – 21. 6. 2020 (prodlouženo)

Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, video, film, karikatura, televize) a soustředí se na politické i mediální změny v české společnosti. Období této „antidekády“ přitom chápe jako koherentní období od počátku „tání“ perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu

Plejády skla 1946–2019

dlouhodobá výstava

Výběr ateliérového skla UPM z unikátní sbírky skla 20. a 21. století, která obsahuje kolem 6500 položek, dokumentuje především domácí vývoj oboru, ve kterém tuzemští umělci patří k zakladatelům a nejvýznamnějším představitelům: v expozici se nacházejí klíčová díla autorského skla i tzv. konceptuálního designu našich nejznámějších umělců-sklářů.

Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek UPM

  1. 6. – 27. 9. 2020

Vystaveny budou tapiserie a liturgické textilie výjimečné kvality, které byly v letech 2015 až 2016 restaurovány v rámci projektu financovaného z prostředků tzv. Norských fondů. Tento soubor zahrnuje tapiserie z 16. až 18. století zhotovené v předních evropských centrech výroby, belgickém Audenaarde a Bruselu či francouzském městě Lille. Konzervované liturgické textilie z 15. až 20. století jsou ze sbírky UPM.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...