V Praze se otevře nové gymnázium specializované na ICT

Firmám z oblasti IT chybí informatici a programátoři. Za nejdůležitější ICT dovednosti považují programování a systémovou analýzu. Za nejvíce perspektivní ICT segment označují cloudové služby a kybernetickou bezpečnost. U absolventů středních škol s IT zaměřením oceňují schopnost učit se nové věci. To jsou některé výsledky dotazníkového šetření, které provedl PORG mezi IT firmami. Cílem bylo zjistit, co je pro ně zásadní a kam směřuje celý sektor. PORG totiž otevírá gymnázium specializované na ICT a chce nastavit jeho kurikulum tak, aby odpovídalo praktickým požadavkům současného IT trhu.

PORG provedl v průběhu jara a léta 2022 průzkum mezi 27 firmami z oblasti IT. Mezi respondenty byly mimo jiné společnosti IBM, Microsoft nebo Avast. Výzkum zjišťoval, kam směřuje ICT sektor, jaké jsou jeho aktuální nároky, jak je to s náborem nových lidí a jak firmy spolupracují se školami. PORG firmy oslovoval v rámci příprav nového pražského gymnázia. To zahájí činnost školním rokem 2023/2024 a specializovat se bude právě na ICT.

Cení se proaktivita, zájem o obor a přehled

IT firmám chybí hlavně backend vývojáři. Poptávka je po Java vývojářích, PHP programátorech či odbornících na kybernetickou bezpečnost. Jak většina (78 %) oslovených firem uvádí, jedná se o trend, který se už roky nemění. „Právě na tato fakta by měly reagovat specializované školy. To jsou přesně ty oblasti, na které se mají zaměřit při výuce a vzdělávání svých studentů, nových IT expertů, kteří mohou nasytit stálý hlad po backend vývojářích,“ říká Michal Pěchouček, technický ředitel společnosti Avast.

Jaké tři hlavní vlastnosti/schopnosti hledáte při náboru nových lidí?

Při náboru nových lidí do IT firem rozhoduje zejména proaktivní přístup uchazeče (70 %), zájem o obor a přehled (48 %), samostatnost (48 %) a analytické myšlení (48 %). Za pět nejdůležitějších ICT dovedností považují IT specialisté programování (78 %), systémovou analýzu (74 %), databáze (74 %), ICT networking (48 %) a OOP jazyky (43 %). Praxi na juniornějších pozicích vyžaduje pětina oslovených a většinou jde o jeden rok.

Jako tři nejvíce perspektivní ICT segmenty na trhu práce uváděli respondenti nejčastěji cloudové služby (87 %), kybernetickou bezpečnost (61 %) a dále shodně nástroje pro spolupráci (30 %) a robotiku (30 %).

Jak učit IT

V současné době ZŠ a gymnázia v celé ČR sestavují své nové Školní vzdělávací programy na základě revize celostátního Rámcově vzdělávacího programu, který odděluje od sebe výuku používání počítačů a výuku informatiky.

„Výuka užití počítačů by se měla promítnout do výuky všech předmětů. Učitelé by se měli zamyslet nad aktuálním rozvojem svého oboru, identifikovat způsoby použití výpočetní techniky v něm a odpovídajícím způsobem s tím seznámit i svoje žáky. Počítače by se při výuce neměly používat pouze jako nástroj pro zlepšení procesu učení, ale žáci by se měli seznamovat s jejich použitím specifickým pro daný obor,“ popisuje Lenka Forstová, expertka na výuku informatiky z MFF UK, která je současně organizátorkou Letní školy učitelů informatiky, a dodává: „Informatika již nebude předmětem, kde se žáci učí používat konkrétní aplikace, ale budou se seznamovat s principy, které jim v budoucnu umožní se rychle a snadno naučit nějakou aplikaci využít. Kromě toho se v rámci informatiky žáci seznámí se způsoby řešení problémů metodami používanými v informatice. Což jsou dovednosti vysoce ceněné i mimo oblast IT.“

Otevírá se nové gymnázium ICT PORG

Čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou ICT bude součástí Nového PORGu v Praze Krči. Každý ročník bude tvořit jedna třída s maximálně 26 studenty. Na sestavování kurikula PORG spolupracoval s finskou IT firmou Tieto Enator. Součástí studia budou mimo jiné i odborné exkurze.

„Problematiku ICT zapojíme do většiny předmětů. V českém jazyce čeká na studenty např. profesionální prezentace. Vedle teorie, jako jsou mimo jiné zásady a nástroje pro tvorbu prezentací, si vyzkouší i praxi po vzoru Pecha Kucha či Steva Jobse. Věnovat se budou také digitálnímu vydavatelství či tvorbě blogu. V matematice se budou věnovat např. Cryptu, 3D modelování či základům matematiky pro AI. V geografii otevřeme téma navigačních systémů GPS a Galileo a v dějepise moderní dějiny IT od roku 1843 po současnost. Pro PORG je samozřejmostí také důraz na cizí jazyky. Vedle ICT dovedností se naši studenti naučí výborně anglicky,“ popisuje osnovy ICT PORGu Dagmar Dluhošová, ředitelka společnosti PORG.

Chuť učit se a umět komunikovat IT firmy vnímají jako základ

V průzkumu dále více než dvě třetiny oslovených firem uvedly, že spolupracují se studenty středních škol, ať už formou brigád, exkurzí či stáží. Se studenty středních škol zaměřených na IT má zájem spolupracovat nebo už spolupracují více než tři čtvrtiny oslovených.

Od absolventů střední školy zaměřené na IT očekávají schopnost umět se učit nové věci, umět se správně zeptat a pochopit podstatu problému. „Nepotřebujeme dlouhou praxi nebo super expertízu, absolventy si dokážeme zaučit sami. Co ale vyžadujeme, to je chuť a schopnost učit se, hledat a nacházet souvislosti. Toto by měly školy pěstovat ve studentech, takto by je měly připravovat pro budoucí praxi,“ říká Michal Pěchouček a dodává: „Vedle hard skills je vhodné, aby se na středních školách s IT zaměřením vyučovaly také dovednosti, jako je umění prezentace, argumentace, vyjednávání a komunikace. I to je v našem byznyse nezbytné, i když se tomu na první pohled nepřikládá taková důležitost. Bez toho se dnes ale neobejdeme.“

Podobně hovoří také Monika Banášová ze společnosti TIP IT Solutions: „K nezaplacení je také umění jednat s druhými lidmi. Studenti by se měli učit poznávat typologii osobností, snažit se porozumět si a respektovat se navzájem. ,Nastřelený´ cholerik nemusí zvládat ledový klid a dlouhou dobu reakcí flegmatika, dokud nepochopí, proč to tak tento člověk má.“

„Názory a praxe IT firem jsou pro nás důležitým ukazatelem, jak efektivně nastavit osnovy a kurikulum nového ICT gymnázia. Chceme, aby naši absolventi zaplnili mezery na trhu práce a měli přesně takové dovednosti, které tento sektor potřebuje,“ vysvětluje Dagmar Dluhošová.

Na SŠ s IT zaměřením učte JavaSript a Agile

Na střední škole s rozšířenou výukou ICT by se podle dotázaných měly vyučovat hlavně programovací jazyky JavaSript, Python a Java. V rámci metodologií řízení projektů jsou žádané Agile, Scrum a PRINCE2.

Své první studenty přijala škola PORG v Praze v Libni (První obnovené reálné gymnázium) 1. září 1990. Šlo o první nestátní školu od roku 1948. O 18 let později byla pod touto hlavičkou otevřena druhá škola, Nový PORG, základní škola a gymnázium v Praze 4.

You may also like...