Výstava Stories ilustrátorky Renáty Fučíkové

Výstava nabízí od 12. dubna v Galerii Villa Pellé magický a pestrý pohled na fakta i mýty našich dějin i vhledy do každodennosti. Příběhy v podání autorky, proslulé u nás i v zahraničí zejména dětskými autorskými knihami, se budou v komplexních celcích i drobných detailech snažit odpovědět na otázky, které si pod dotekem fantazie někdy pokládá každý z nás. Jak se kralovalo Karlu IV.? Co se honilo hlavou skladateli Dvořákovi za jeho americké anabáze? Co viděl Jakub ve hvězdách? Jak bylo na duchu Řehoři Samsovi, když se „jednou ráno probudil z nepokojných snů“ a „shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz“? A proč je Evropa náš domov?

Renáta Fučíková, pracující většinou technikou rytiny, si vypracovala originální styl, který však zcela respektuje srozumitelnost a čitelnost. Samoúčelné experimenty a potřeba novátorství za každou cenu jsou jí cizí. Mezi její nejúspěšnější knihy patří Letopisy Narnie, ilustrace k pohádkám bratří Grimmů, H. Ch. Anderesena či pohled do dějin milovaného města v knize Praha v srdci. Jejím opusem magnum je pak autorská kniha Historie Evropy, v níž sleduje dějinné úseky, mapuje dobové fenomény a ilustruje pokrok. Prim zde hraje sama historie. Na druhém pólu autorčina zájmu jsou pak klíčoví hybatelé dějin, zejména těch národních, počínaje Karlem IV. přes Jana Amose Komenského až po Antonína Dvořáka nebo Tomáše Garrigua Masaryka. Za svoji práci obdržela Renáta Fučíková řadu ocenění doma i v zahraničí, včetně jedenácti Zlatých stuh za knihu pro děti a mládež či pěti mezinárodních ocenění White Raven, udělovaných Internationale Jugendbibliothek v Mnichově.

Ve Ville Pellé se Renáta Fučíková představuje retrospektivní expozicí, která představuje klíčová díla posledních třiceti let, s důrazem na autorčinu vazbu na historickou, magickou i fantaskní Prahu, s níž je svázána životem i prací. Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program s tvůrčími dílnami pro děti i rodiče, komentovanými prohlídkami či besedami. Výstava potrvá do 19. června, otevřeno: Út — Ne od 13 do 18h.  Více informací na www.villapelle.cz.

Foto: Petr Brodecký

Dílo Renáty Fučíkové má silný vzdělávací a naučný potenciál,” říká kurátor, literární a výtvarný kritik Radim Kopáč, který výstavu připravil, a dodává: “Chce především vyprávět – vyprávět příběhy. Ví dobře, že příběhy mají odjakživa magickou, sociálně stmelující a identifikační funkci. A ví ještě lépe, že dějiny nejsou nic jiného než velká kniha příběhů. Příběhů, na nichž vyrostla a stojí naše civilizace, společnost, kultura. Příběhů, které je třeba znát, abychom byli sami sebou; abychom věděli, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme.”

Výstava je pojata jako interaktivní procházka, v níž se návštěvník setká s Prahou Franze Kafky v reálně ztvárněném výjevu ze života Řehoře Samsy, slavnými postavami českých dějin od Konstantina a Metoděje či Ludmily, přes Karla IV. nebo Jana Ámose Komenského až po Antonína Dvořáka či T. G. Masaryka. Součástí expozice budou i zákoutí s úryvky z pohádek Hanse Christiana Andersena, Čínských pohádek, Bruncvíka, Letopisů Narnie, Dvou roků prázdnin i prvními autorčinými kresbami. Návštěvníci poznají pravěk, starověk i středověk Evropy. Zaujmou jistě příběhy českých knížat a králů i obrazy z Nového i Starého zákona nebo zpracování témat starých českých a moravských pověstí. Součástí budou i filmové projekce, stůl s kompletní knižní produkcí, nabízející možnost zalistovat si dějinami či možnost usednout na královský trůn Otce vlasti či za pracovní stůl TGM a pořídit si “vladařská” selfie.

Renáta Fučíková (*1964) vystudovala ilustraci a užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde absolvovala v roce 1988. Celý svůj tvůrčí život je na volné noze; začínala jako ilustrátorka, později si k výtvarnému projevu přibrala slovo, což jí umožnilo realizovat se naplno ve formátu takzvané autorské knihy. Zařadila se tak k nejdůležitějším postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Začínala s kresbou a kvašem, v posledních letech se věnuje zejména technice rytí, respektive proškrabování. Spolupracuje s předními nakladatelskými domy v Česku (Albatros, Euromedia, Mladá fronta, Práh nebo Vyšehrad) i v zahraničí (například francouzský Gründ, německý Bertelsmann, jihokorejské OzBooks). Za své rozsáhlé dílo, které čítá přes čtyři desítky knižních publikací, posbírala řadu cen (například jedenáctkrát Zlatá stuha za knihu pro děti a mládež, pětkrát mezinárodní ocenění White Raven, udělované Internationale Jugendbibliothek v Mnichově, první cena na Bienále ilustrací v Teheránu). Vystavovala samostatně v Česku i v zahraničí (2016, 2015 Naminara; 2014 Vídeň, Amsterdam, Chicago, Soul, Tokio; 2013 Peking; 2009, Naarden a další). Od roku 2016 vyučuje na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

You may also like...