Zahájení Roku Jana Kotěry v Trmalově vile

Ve středu 23. června 2021 byl v jednom z raných děl Jana Kotěry, Trmalově vile v Praze Strašnicích zahájen Rok Jana Kotěry. Slavnostního shromáždění se zúčastnily členové Čestného výboru Roku Jana Kotěry a čestní hosté z míst Kotěrova působení, odborných institucí i širší kulturní veřejnost.

Rok Jana Kotěry byl vyhlášen Kotěrovým centrem architektury, o.p.s. spolu s městskou částí Praha 10, dalšími městy a odbornými institucemi na počest 150. výročí narození této tvůrčí a pedagogické osobnosti, vůdčí osobnosti moderní české architektury, vůdčí osobnosti S.V.U Mánes.

Kotěra ve svém dosti krátkém tvůrčím životě nejen postavil řadu významných staveb od řady raných vil, okresního domu v Hradci Králové až  po vrcholná  díla jako vlastní vila ve Vršovicích, Národní dům v Prostějově, Mozarteum a Městské muzeum v Hradci Králové, dnes Muzeum Východních  Čech a mnohé jiné. Jako profesor Umělecko – průmyslové školy v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze vychoval více jak 80 českých architektů, mezi nimi takové architektonické osobnosti jako Josef Gočár, Bohuslav Fuchs, Vladimír Karfík, Kamil Roškot, Jaroslav Krejcar, František Lydie Gahura a další.

Cílem Roku je přiblížit širší kulturní veřejnosti dílo tohoto tvůrce. Ale také desítek jeho žáků, spolupracovníků a pokračovatelů, kteří navázali na jeho zakladatelskou práci na poli moderní české architektury. Proto nejvýznamnější aktivitou, vedle desítek výstav, architoulek, přednášek, besed bude celorepubliková výstava Česká architektura od secese k dnešku uspřádaná v září a říjnu v Jízdárně Pražského hradu.

Slavnostní závěr Roku Jana Kotěry bude uspořádán v Hradci Králové v den 150. výročí architektova narození 18. prosince, kde kromě jiného převezme 30 osobností, kteří se nejvíce zasloužili o uchování Kotěrova díla a paměti pro dnešní i budoucí generace pamětní stříbrnou medaili, vydanou k tomuto významnému jubileu.

You may also like...