Zaměstnáváte cizince? Seminář vám poradí, jak na kontrolu Inspektorátu práce

Seminář uskutečněný koncem roku 2019 v konferenčním centrum Greenpoint se konal za účasti personalistů a vedoucích pracovníků společností. Odborné přednášky zde vedli specializovaní advokáti z AK GT Legal Praha, Mgr. Veronika Odrobinová a Mgr. Martina Šumavská. Obsahem semináře bylo právní minimum, které potřebují personalisté znát v případě zaměstnávání cizinců ve firmě. Velice zajímavá byla diskuse, kde se probíraly příklady kontrol z praxe. Z diskuze vyplynulo, že se stát v poslední době zaměřuje zejména na pracoviště s cizinci. Je to jeden z prioritních směru státu na rok 2020 a tyto kontroly a následovně postihy budou přibývat na četnosti. Na konkrétních příkladech bylo patrné, že pokud kontrolní složky vyhodnotí, že dochází k obcházení zákona o zaměstnanosti, jsou sankce téměř likvidační.

Agentura MAXIMMUS se dlouhodobě zabývá poskytováním agenturního zaměstnávání. Předností je úspora času a nákladů na získávání a výběr nových zaměstnanců. Zaměstnanci jsou přidělováni na pracoviště již s odbornou praxí, bezplatná a rychlá náhrada v případě nespokojenosti s výkonem zaměstnance. Samozřejmostí je pojištění všech zaměstnanců pro případné škody na Vašem majetku.

Nejdůležitějším přínosem pro koncového uživatele při spolupráci s Agenturou MAXIMMUS je, že má nastavené služby tak, aby byly právně naprosto v pořádku a chránili tak koncového uživatele od možných postihů. Agentura dbá na právní ochranu koncového uživatele, nastavení a dodržování právních vztahů je zde prioritou. Další termíny seminářů budou vypsány na webu www.maximmus.cz.

Foto: Agentura MAXIMMUS

You may also like...