THMP osadila železniční most po celé jeho délce novými LED svítidly. Změnu lze pozorovat už na dálku. „Světla teď nesvítí rozptýleně, jako tomu bylo před rekonstrukcí, ale cíleně pouze na lávku pro chodce po obou stranách mostu. Tím také došlo ke snížení světelného znečištění. Světlo je teď příjemnější, neoslňuje chodce ani lodě, a navíc zvolená technologie přináší úsporu elektrické energie,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

K rekonstrukci přistoupila městská společnost především z důvodu zastaralého systému osvětlení. Elektrické kabely, které jednotlivá svítidla na železničním mostě propojovaly, už byly prověšené a jevily známky degradace. Potíž byla také v naplňování podmínek norem, podle kterých musí být elektrické obvody oddělené od mostní konstrukce s trakčním vedením. „Kabely jsme vyvedli po nové trase v chránících nerezových trubkách. Oddělení od konstrukce trakčního mostu, a tedy splnění norem, zabezpečuje také nově vytvořený systém oddělovacího transformátoru s připojovacím místem,“ vysvětlil technické podrobnosti předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Při rekonstrukci brala městská společnost v potaz i budoucnost železničního mostu, ten totiž v příštích letech pravděpodobně čeká oprava. „Zvolili jsme proto technologii, která umožňuje kabely, vedení i osvětlení snadno demontovat a po rekonstrukci mostu je bez potíží instalovat zpátky,“ popsal Tomáš Jílek a doplnil, že revize se dočkaly i přívody světel pro lodní dopravu, která se nacházejí pod mostní konstrukcí.

Foto: THMP