Amazon představuje evropskou inovační laboratoř pro vývoj nových technologií

Společnost Amazon představila vlastní evropskou inovační laboratoř, vytvořenou s cílem zlepšit zkušenosti zaměstnanců prostřednictvím vývoje pokročilých technologií, které podporují bezpečnější způsob práce.

Technologie vyvíjené novou laboratoří navazují na úspěšnou implementaci více než 350 000 robotických jednotek po celém světě. Robotické jednotky a čtyřstranné žluté regálové věže, které byly poprvé zavedeny společností Amazon v roce 2012 s následným rozšířením do Evropy v roce 2014, jsou nyní na většině pracovišť společnosti Amazon běžné a pomáhají zaměstnancům přibližovat jednotlivé skladové položky, a tím tak snižují vzdálenosti, které musí zaměstnanci nachodit. Podobně Amazon zavedl také například robotické paletizátory a přepravníky, díky kterým nemusejí zaměstnanci manipulovat s těžkými břemeny a provádět často se opakující úkony. Společnost nyní pracuje na dalších technologiích, které budou mít podobný účel.

Laboratoř se sídlem ve Vercelli na severu Itálie představuje špičkovou kolekci nejnovějších inovací pro provozy společnosti Amazon. Od zavedení prvních robotických technologií před téměř deseti lety vytvořil Amazon ve svém provozu více než milion nových zaměstnaneckých pozic. Jen v České republice zaměstnává Amazon 4 000 stálých zaměstnanců, přičemž většina z nich pracuje přímo v distribučním centru a pomáhá vychystávat, balit a odesílat zákaznické objednávky.

Laboratoř se zaměřuje na testování a vývoj budoucích technologií, které pomohou zvyšovat bezpečnost na pracovištích, a zároveň podpoří zaměstnance v jejich každodenní práci. Tyto nové technologie zahrnují:

  • TŘÍDIČE POLOŽEK: Plně automatizovaný systém třídění jednotlivých položek, který snižuje svalovou zátěž tím, že zaměstnanec nemusí manipulovat s položkami v přepravkách a složitě je hledat.
  • ROBOTICKÉ PALETIZÁTORY A DEPALETIZÁTORY: Velké robotické rameno, které eliminuje potřebu používat vysokozdvižné vozíky k přepravě palet a automaticky přesouvá přepravky z jednoho místa na druhé.
  • ZVEDAČ PŘEPRAVEK: Stroj, který automaticky zvedá přepravky a umisťuje je na dopravníky.
  • AUTOMATIZOVANÉ VOZÍKY A VOZIDLA S DÁLKOVÝM NAVÁDĚNÍM: Podobně jako v případě robotických jednotek se jedná o robotickou podporu. Tyto vozíky se pohybují po pracovišti a přemisťují jednotlivé položky blíže k zaměstnancům. Ti tak ušetří mnoho kroků, a navíc nemusí nosit či tlačit přepravky a vozíky. Tito roboti disponují senzory a následují předem naprogramované trasy, aby nedošlo ke střetu s lidmi nebo dalšími stroji.
  • ROBOTICKÉ TŘÍDIČE: Menší robotická ramena, díky kterým nemusí pracovníci provádět opakující se úkony jako zvedání, skládání na sebe a otáčení. Umožňují tak zaměstnancům soustředit se na práci, kterou roboti vykonávat nemohou.

Automaticky naváděná vozidla se již používají v Itálii a zavádí se také v Polsku a ve Velké Británii. Zvedače přepravek se zavádějí v Polsku a Velké Británii. Třídiče položek a paletizátory jsou využívány v Česku, Itálii, Španělsku, Německu, Polsku a Velké Británii a robotické třídiče se používají v Itálii, Španělsku, Německu a během tohoto roku budou nasazeny také v Polsku, Francii a Velké Británii.

Všechny nové technologie jsou po zavedení do provozu udržovány týmem Amazon Reliability Maintenance Engineering, aby byla zajištěna trvalá bezpečnost při jejich užívání. Společně s tím je všem zaměstnancům na pracovišti poskytnuto komplexní školení.

„Bezpečí všech našich zaměstnanců je u nás na prvním místě a neustále hledáme způsoby, jak v rámci našich pracovišť bezpečnostní opatření zlepšovat. Naším cílem je stát se nejbezpečnějším místem pro práci na světě, a to napříč celým naším oborem. Proto i nadále investujeme do technologií a školení pro zaměstnance. Společně s tím, jak představujeme nové pokročilé technologie pro podporu našich zaměstnanců, zároveň pokračujeme v náboru a ve vytváření pracovních míst lidem a komunitám, které je potřebují,“ říká Stefano Perego, viceprezident evropských distribučních center společnosti Amazon a dodává: „Od představení Amazon robotických jednotek v našich evropských provozech v roce 2012 naše zaměstnanecká základna stále roste. Propojení lidí a robotiky, kdy technologie usnadňuje našim zaměstnancům práci, je jedním z největších úspěchů společnosti Amazon.“

Stefano La Rovere, vedoucí moderních technologií v EU pro společnost Amazon, který vede vědce a inženýry nové laboratoře, říká: „Úzce spolupracujeme s odborníky na zdraví a bezpečnost i vědci. Každý den provádíme tisíce bezpečnostních inspekcí v našich budovách a na základě zpětné vazby zaměstnanců o tom, jak můžeme zlepšit jejich pracovní prostředí, jsme provedli již stovky změn. Jakmile zavedeme novou technologii a zaškolíme zaměstnance, průběžná zpětná vazba od našich pracovníků nám pomůže se zdokonalit. Naši lidé se tak stanou podstatou vzniku těch správných technologií určených pro jejich práci.“

You may also like...