Astrologova neděle 27.11.2022 – Mars a Saturn

Končí konjunkce Merkuru s Venuší a nastupuje jiná, trigon mezi Marsem a Saturnem. Aspekt je to tvrdší, bude nás formovat akcemi a prostřednictvím pravidel. Tato konstelace bude přesná až v pondělí, ale samozřejmě dobře funguje už teď.

Trigon Marsu se Saturnem je kombinací síly a tlaku, boje a stability, akce a reakce. Zdá se, že v následujících třech dnech nám osud připravil zajímavá témata.

Bude se po nás vyžadovat, abychom byli silní a zodpovědní za to, jak vlastní sílu používáme. Měli bychom prosadit to, co aktuálně potřebujeme. Bude důležité, abychom byli přední a důslední. Neměli bychom slevovat a měli bychom sledovat své zájmy. Zjistíme totiž, že to za nás nikdo neudělá. Následující dny budou lehce vyčerpávající, můžeme toho dostat hodně, ale nikoli zadarmo. Pravděpodobně se dostaví vyhodnocení a zhodnocení toho, co děláme: toho, co bylo přínosné a prospěšné i toho, co se nepovedlo a škodilo. A tak uvidíme a zažijeme tedy jakési vyhodnocení a uzávěrku, jež bude také recenzovat naše snažení.

Trigon Marse se Saturnem je také vhodný pro vyjádření důležitých a zásadních myšlenek, vizi i představ. Mars je retrográdní a tak muže mít ten trigon i význam terapeutický, analytický, stabilizující a uklidňující. Mělo by to být založeno na slovech, větách, myšlenkách a sdíleních. Hlavně těch, které myslíme vážně. A vážně bychom to měli myslet i kvůli konjunkci Luny s Plutem v Kozorohu v opozici s Lilit. Tenhle aspekt nás opravdu nutí k tomu, abychom si leccos nejasného vyjasnili.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...