Astrologova sobota 16.10.2021 – Něco z astropsychologie

Venuše, Merkur, Chirón a Lilith se setkávají v konfiguraci Mystické psaníčko (vozík). Známé a běžící konfrontace, ve kt. žijeme, jež zažíváme a se kterými se denodenně setkáváme, mají řešení a vyústění. Dnes se můžeme pokusit to, co je v nás ve při, postavit na vedlejší kolej. Na malou chvíli nám události odhalí, co je špatně a pokud pochopíme sdělené poselství, můžeme začít jednat jinak. Nebát se, protože není čeho. Uvědomit si, že vše se dá řešit. Pochopit, že pravdivost k sobě je základ. Dá se tedy odhalit, co má nad námi moc a drží nás v našich malých soukromých peklech a peklíčkách. Ta existují zprvu jen v našich myslích.

Ale konec mystiky. Dnešní aspekty dávají šanci na smíření, spojení, shledání, zklidnění a vysvětlení. Pozor, dávají šanci, umožňují, nikoli zařídí a zajistí. A nestane se tak jen tak a klidně. Je dobré najít, popsat a zažít si bolavá místa právě proto, abychom viděli a věděli, odkud se bolest bere a čím se sytí. Výrazný terapeutický akcent dávají dva prvky z ranku astropsychologie, jež se účastní seskupení planet Mystické psaníčko. V jeho rámci se setkáváme s vlastními vzorci jednání a tato setkání neumějí ze své podstaty být klidná. Nejprve přichází otevření, po něm řešení a nakonec očištění, smíření.

Dobrá, ale ne každý má tak velké ambice ohledně vlastní duše. Co tedy zbývá pro ostatní smrtelníky? Je tu stále to téma setkání, která si můžeme užít a jež mnohé vysvětlí. Je tu i motivace k novým projektům, cestám a studiu. Jsou tu ale i nepěkná setkání, jež proběhnou na základě podcenění nebo přecenění situací, případně také proto, že jednáme podle vzorů, jež by pro nás dávno mohly patřit minulosti. Nabízejí se řešení, která nejsou drahá, jen stojí trochu úsilí a schopnosti to nevzdat. Ta se bude cenit nejvíce. Nebát se, zkusit jednat jinak než jsme byli zvyklí a nevzdat to.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholo
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...