Astrologova středa 26.10.2022 – Štíří slavobrána

Včerejší novoluní ve Štíru otevřelo nové etapy toho, jak nahlížíme na svět. V realitě se nemuselo nic moc udát. V pocitech, dojmech, emocích a motivacích však ano. Nemuseli jsme to formulovat, nebylo nutno si to říkat, ale sami v sobě jsme učinili jisté dohody a vytvořili si nové představy. Uvidíme, jak se bude obojí postupně plnit.

Psalo se tu o vlivech zatmění během novu. Pravděpodobně jsme něco zažívali, nejspíš tehdy, kdy se do popředí motivů pro naše skutky dostala psychika nebo city. Přesto máme pocit, představu nebo snad i touhu, že by se mělo něco stát. Výsledky zatmění nevidíme hned. U Slunce se projevují postupně řádově tolik let, jak dlouho zatmění trvá. No, to naše bylo ani ne poloviční, tak toho mnoho do budoucna nečekejme.

Ale přece, sledujme tranzity přes bod zatmění. Nejdůležitější bude Luna, respektive úplněk spojený opět se zatměním 8. 11. Pokud jsme dnes něco zaseli, je možné, že za oněch 14 dnů by mohlo cosi vzejít.
Slunce postupuje v konjunkci s Lunou už ne Vahami, ale Štírem. Důsledně nás vedou k tomu, abychom, pokud je to možné, řešili a uskutečňovali všechno, co máme za lubem, v plánu a v šuplících. Tento aspekt nás směruje k důkladnosti a důslednosti a to si přejeme, že?

Kvadrát Saturnu s Lunou na jedné straně a Uranem na straně druhé může být nástrojem pravdy a spravedlnosti. I když vzhledem k možnostem nástrojem dost selektivním. Měl by dávat (nebo nutit dávat) věci do pořádku. A tak můžeme být udiveni změnou přístupů, proměnou chování, odlišnými podmínkami, jinou argumentací … možná vše existovalo už dříve, jen jsme si takovéto reality nevšimli. Možná jsme takto měli postupovat od začátku, jen jsme ulítávali na jiných představách a jen jsme viděli skutečnost pokroucenou. Teď by tvrdostí, ale i úspěchem a satisfakcí měl Saturn ukazovat na to, co děláme dobře a co nikoli.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...