Astrologova středa 6.4.2022 – Mars a Saturn ve Vodnáři: Překročení hranic

Rozpouští se konjunkce Marsu a Saturnu ve Vodnáři, kt. se dotkla v mnoha způsobech a na mnoha místech tématu spravedlnosti, správnost, nesrovnalost a jistoty. Viděli jsme, kde probíhá nesprávné jednání, spravedlnost žádali, často osobně a často jsme se nebáli (jako obvykle) projevit. Vnímáme spravedlivé jednání jako jeden ze základních aktů (sebe)důvěry, vztahů i spolupráce. Kde na jedné symbolické misce vah něco chybí, tam máme potřebu dovažovat na té druhé. Někdy se můžeme nechat strhnout k oplácení nebo spontánní kompenzaci, která může vztahy, smlouvy, dohody torpédovat. Větší nebo menší nespokojenost na toto téma vnímá asi každý z nás a každý si hledá i způsoby, kterak se s tím vypořádat. I ten zdánlivě nejklidnější člověk. Aspekt se aktuálně rozbíhá a tak se rozjíždějí pravidla a rozkližují se zásady. O negativech tohoto procesu asi není třeba mluvit, pozitivy může být i to, že si uvědomujeme, v čem vězíme a vidíme, že jen vlastní silou se můžeme (zvládneme-li to) z nezáviděníhodné situace dostat.

Vlastně jde jen o to doplnit si sebedůvěru. tady je potřeba sáhnout po správné kartě, po správných nástrojích, jež nám prospějí a nebudou dál prohlubovat nerovnováhu. Tam, kde nejsme spokojeni, je lepší nově definovat pravidla než zrušit vizi, ustoupit z plánu, porušit loajalitu, vnést konflikt do vztahu.
Klid cítíme zpravidla tam, kde jsou věci podle plánu. Co je to ovšem plán? Jak byl sestaven a z čeho jsme vycházeli? Může být sebedokonalejší, ale může stát na nesprávném odhadu pozic. Proto se učíme na plány ne zcela spoléhat a pokud ano, je nyní čas je pružně měnit. Najdeme-li odvahu.

Merkur v Beranu se dostává do sextilu s Marsem a Saturnem ve Vodnáři a polosextilu s Neptunem s Jupiterem v Rybách. Je to velmi vzdálené blýskání se na lepší časy. Možná nakonec pršet nebude, ale možnost se tu otevírá. A tak samozřejmě i my bychom mohli být o něco otevřenější, o něco více důvěřovat a dávat prostor lidem kolem a možnostem. Neuzavírat se ve vlastním světě a svých myšlenkách, které tak dobře dovedeme otáčet kolem kritických os života. Dopřejme si čerstvý vítr ve vlastním myšlení.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...