Astrologova středa 9.2.2022 – Čtyři dvojičky

V horoskopu na dnes najdeme čtyři dvojičky planet a bodů, Venuše s Marsem v Kozorohu, Slunce se Saturnem ve Vodnáři, Merkur s Plutem v Kozorohu. Poslední z nich, totiž konjunkce Luny a severního uzly v Býku bude platit jen ráno. Ukáže nám konkrétní a hmatatelnou cestu dál. Pokud se brzo ráno pro něco rozhodneme, bude to jistě důležité pro budoucnost. Začneme-li tvořit nebo podnikat významné kroky, dá se čekat, že se nám v následujícím období akce zhodnotí.

Slunce se Saturnem ukazují na potřebu dát svému životu mantinely a současně myšlenku, kt. bychom věřili a která by byla na další týdny a měsíce dostatečně nosná. Aspekt mluví i o našem vnitřním rozhodnutí, které se možná ještě nemuselo projevit v reálné podobě.

Mars se Venuší se spolu během roku zpravidla setkávají v konjunkci na přibližně 10 dní. Letos je to výjimečné, jejich společná cesta zodiakem se protáhne na jeden a půl měsíce. Tento dlouhý planetární tanec bude mít význam pro partnerské vztahy, kde bude možnost se navzájem vyladit a nalézt nejen pravidla tance, ale i radost a potěšení z tanečních prvků. harmonizace může proběhnout v dalších oblastech. Třeba tam, kde se tvoří nebo tam, kde se potřebujeme realizovat a hledáme adekvátní postupy.
Za důležité se považuje, že ke konjunkci dochází postupně v Kozorohu a pak planety spolu projdou i Vodnářem, tedy znameními, jež stabilizují a ukazují na vyšší smysl a formy dění. Přesná konjunkce bude už 16. 2. na 18. stupni Kozoroha. Nicméně zajímavá bude i trojkonjunkce Venuše – Mars – Pluto na 28. stupni Kozoroha 2. března.

Zdá se, že v těchto momentech vyvrcholí procesy a nám bude umožněno využít spojené síly planet ke zlepšení situací a pro nalezení harmonického modelu fungování a soužití. Konjunkce Merkuru s Plutem (třetí v řadě během několika týdnů) přichází s radikálními projevy, odhalenými fakty, netypickou komunikací, důrazu na propojení všeho druhu, spontánními cestami a setkáními, nepravidelnostmi v dopravě, obchodu a službách, přerušeném toku informací, v pocitu osobní nejistoty a ohrožení (pramenící z dojmu nemožnosti volby). Také zjišťujeme mnohde s překvapením, že lépe vidíme do věcí a procesů jakožto i témat s námi spojených a rozumíme konečně tomu, o co jde.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...