Astrologova úplňková středa 20.10.2021 – Prezentace

Tématem úplňku v Beranu je existence, prosazení sebe sama a vlastních plánů, určitý druh egoismu. Ale také zahájení nových cest, uvedení záležitostí do chodu, umožnění, usnadnění a zprůchodnění. Tam, kde je energie už moc, může dojít k přetížení, tlaku a i sporu. Sporu o to, kudy a jak dál, protože existuje jen jedna cesta a jedna možnost. Co vzít s sebou dál a co nechat na místě je jistě zajímavou otázkou. Zdá se totiž, že nepobereme vše.

Úplněk se bude dít po páté odpoledne na 28. stupni Berana (podívejte se tedy do vlastních horoskopů, nakolik se vás téma týká a které planety v radixu oslovuje). Konfliktnost jednotlivých situací naznačuje i přítomnost Marsu v konjunkci se Sluncem v protilehlém znamení, ve Vahách. Zdá se, že rozhodování se bude týkat i toho, čemu věnujeme osobní pozornost v rámci vztahů (Mars je ve Vahách). Rozhodně se to ale nebude týkat nějakého přehodnocování nebo jakéhosi rozhodování. Jdeme najisto a bereme vše z chodu. Už dobře víme, co chceme a kudy půjdeme.

Venuše vládnoucí Vahám (a tedy aktuálně i Slunci s Marsem) je s Lunou v Beranu v trigonu a tak ke sporům ve vnějším světě nebude docházet tak často. Mnohé bylo dopředu domluveno, leccos předjednáno a pro další záležitosti máme docela pochopení. Spíš si v podstatě potřebujeme potvrdit představy a názory, kt. jsme na pohyby v našem životě aktuálně probíhající měli.

Dívejme se na dnešní den více jako na odrazový můstek. Na čas, který dostáváme k tomu, abychom se vyjádřili a proto, abychom mohli manifestovat vlastní záměry a seznámit s nimi svět okolo. A také sebe sama.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...