Astrologovo pondělí 6.2.2023 – Lví brána

Jako klíště se nás budou držet včerejší témata. Ještě není vše vyřešeno a vše není dobojováno. Ale už víme, že aktuální události jsou extra důležité pro naši budoucnost a vlastní jednoznačné vymezení se v ní. Slunce ve Vodnáři je v opozici s Lunou ve Lvu. Vzniklé napětí se často řeší spontánně tu pro nás příznivými, tu nepříznivými událostmi. Nejde ani tolik o děje samotné jako o naše reakci na ně. Je totiž důležité umět si zařídit vlastní život tak, abychom byli spokojeni. Vždy je také co vylepšovat a vždy se můžeme snažit o víc. Zaříďme se tedy tak, abychom žili v nejlepším z možných světů.

Oproti neděli, ale i sobotě se výrazně změnilo prostředí. Hlavně v sobotu jsme vnímali a žili nepříznivý a nepříjemný kvadrát Venuše v Rybách s Marsem v Blížencích a zjišťovali, jak nežijeme podle svých představ, respektive nedovedeme zařídit to, abychom byli spokojení. Neděle ve finále mohla přinést porozumění, pochopili jsme, co v tomto směru dělat. Pondělí staví do sextilu Merkur s Neptunem a přichází klid. Není to jen zdánlivé utišení bouří, chápeme docela dobře, co bylo podstatou našich nesrovnalostí a problémů a jsme ochotni k nim nacházet cestu a řešit je. Nejsme vyhraněni, naopak se velmi zajímáme a záleží nám na tom, abychom nedostatky pořešili.

Úplněk ve Lvu se dá brát jako čas, ve kterém jsme dostali (a stále ještě dnes dostáváme) prostor na to, abychom byli sví, pravdivé a autentičtí a abychom svět seznámili se svými plány a představami.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...