Astrologův čtvrtek 14.1.2021 – Neosobně a osobně

Den po novu v Kozorohu lze cítit přísun síly. Jsme také odvážnější a chceme (a dokonce umíme) řešit své osobní záležitosti. Máme chuť pohnout s tím, s čím jsme se dosud jen tak courali. Možná v následujících dnech pohneme i horou. Slunce je v Kozorohu s Plutem, tak je budovatelské a vůdčí energie stále dost.

První letošní nov nás oddělil od loňských vlekoucích se emocí. Už cítíme jinak a také jinak budeme přistupovat ke svým tématům a jinak je řešit. Je tu chuť být spravedlivější ke všem, odhodlanější a vstřícnější. Objevuje se kozoroží téma spravedlnosti a opravdu chceme fungovat podle zásluh. Snad teprve nyní vidíme, kdo si co zasluhuje (a sebe v tom nevynecháváme).

Sebe bychom měli zmáknuté. Ale co dělá starost, to je společenská, sociální rovina. Tam panuje nejistota (a obávám se, že ještě nějaký ten měsíc vládnout bude). Na voně jsme samozřejmě my, protože jsme na základě společenského koncensu kdysi postupně podepisovali bianco šeky a neřešili krize, které se mohly dostavit (a také jednu z nich teď zažíváme) a ani budoucnost (jednou se to vyřeší, říkali jsme si).

Teď se můžeme podívat na jednu stranu, jak se vesele kupí planety ve Vodnáři a v kvadratuře planety v Býku a nestačíme se divit. Konflikt Vodnář – Býk reprezentuje i spor mezi nadějemi a v emocích prožívanou skutečností, mezi odvahou a omezeními, kt. si dáváme sami. Dneska by nás z tohoto velkého tématu měla zajímat kvadratura Merkuru s Lilit a kvadratura Luny s Marsem a Uranem.

Ta první přináší řadu nedorozumění, vnitřních i vnějších a z nich pramenící vnější konflikty. Nerozumíme sami sobě, nejsme vyrovnaní a nevyrovnaností máme chuť nakazit ty kolem sebe. Těžko si srovnáme myšlenky a tak nám řada záležitostí nedává smysl. Řešením je nedělat nic, co přináší rozpory. Podívat se k jádru vlastních konfliktů, jistě objevíme nějaký bod nestability.

Druhá kvadratura je pocitová. Leccos nám nesedí a pokud nemáme dost času, energie a chuti, tak toto nechceme a neumíme řešit. Proto nedovedeme být realisty ve vnějším světě. Myšlené i vyslovené požadavky se nenaplňují (dokonce ti bídáci kolem nás nám házejí klacky pod nohy, mohou nás i dokonce ignorovat!, aspoň tak nám to připadá). Svět funguje zkrátka jinak a neposlouchá nás, což bychom si neměli brát osobně. A spíš se můžeme soustředit na ten prvek cizosti v nás. Zeptat se, co nás odděluje od bližních?, co nás oddaluje? Kde se bojíme otevřít. Ano, dnešní nepříjemnosti, jakkoli se nám to nezdá, mohou mít klíč v uzavřenosti, nesdílnosti, netečnosti, odtažitosti a v některé z podob projevované asociálnosti.

Pokud se nám podaří zvládnout nástrahy, neskočit na špek, nenechat se vytočit, nejspíš zjistíme, že spojení planet v Býku a Vodnáři může být i příjemné. Může se týkat jemného vzrušení, chuti dělat výjimečné věci, potřeby jemně chytat lidi za ruku a inspirovat je dobrou radou, milým slovem a nebo jen osobní účastí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr
Print Friendly, PDF & Email

You may also like...