Astrologův čtvrtek 26.5.2022 – Nutno si všímat

Na dnešních událostech vnějších i vnitřních je znát blížící se konjunkce Marsu a Jupiteru v Beranu (přesná bude v neděli na 4. stupni Berana). Venuše se dostává do kvadratury s Plutem a retrográdní Merkur je v trigonu s Plutem.

Ten poslední zmíněný aspekt je pravděpodobně nejdůležitější. Na svět vynáší pravdu, otevírá prostor pro upřímnost a slova jsou skutečně důležitá. zdá se, že se nad nimi a jejich smyslem umíme zamyslet a jednáme jasně a přímo, i když slova někdy nejdou přes rty a i když pravda je složitá, ale očišťuje. Poskytujeme záchranu tam, kde vnímáme blízkost a potřebu jednat, konat a starat se o blízké i bližní. Rovněž některé procesy se prohlubují, je znát zájem a koncentrace pozornosti.

Kvadratura Venuše s Plutem postupně nabíhá a ukazuje na to, že své hodnoty už nadále chceme, potřebujeme a nakonec i musíme stavět jinak a jinde než dosud, zvlášť když nám to prostě v poslední době nefungovalo.

Zajímavý efekt kvadratury je také prolínání se důležitého s nedůležitým, posvátného s běžným. Některé situace jsou chvíli velmi významné aby se lusknutím prstu propadly a my je brali jako normální, běžné. Jsme schopni bojů a vypětí kvůli něčemu, co z minuty na minutu pro nás může pomyslně ztratit hodnotu. A posléze zase ji nabýt.

Takto si s námi hraje kvadratura Venuše – Pluto, která se nám v konečném efektu snaží ukázat na to, co je hodnotné a co nikoli. Za co stojí bojovat, pro co aktuálně žít, o co se zajímat, čím se zabývat.
Mars v Beranu dobíhá Jupiter a rozbíhají se dějiny, naše i ty velké. Začínají se kolem míhat události tak rychle jak telegrafní sloupy při rychlé jízdě vlaku za oknem. Akcelerace dějin znamená i nutnost být pozorní, nevynechat nic důležitého a pokud možno dát důraz na to, abychom ve správnou chvíli udělali ty příslušné věci.

A tak je dnešek především o pozornosti k tomu, co se děje a o všímavosti. A rovněž i o zájmu, je nám nepřímo řečeno to, že pokud něco chceme, musíme pro to i něco dělat.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholo
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...