Česká společnost Bauer Technics staví zemědělské farmy na klíč

Poptávku po budování velkochovů zvyšuje probíhající epidemie prasečího moru v Asii spojená s masovým vybíjením zvířat a nutností hledání alternativních producentů mimo zasažený region. Bauer je dlouhodobě aktivní především v Bělorusku, kde dokončil nebo se právě chystá realizovat projekty v celkové hodnotě téměř 3 miliardy korun. Jihočeskou inženýrsko-strojírenskou firmu od roku 2016 vlastní investiční skupina RSBC Roberta Schönfelda.

Prasečí mor propukl v srpnu 2018 v Číně, kde se nachází přibližně polovina světové populace prasat. Epidemie zasáhla také ostatní asijské země jako Vietnam nebo Kambodžu. Podle údajů Světové organizace pro zdraví zvířat (OiE) bylo v regionu dosud vybito 1,8 milionů kusů zvířat. Díky pokračujícímu procesu se celkový počet poražených zvířat vyšplhá do desítek milionů kusů. „Obnova velkochovu zasaženého prasečím morem trvá dlouhé roky. Kritická situace v Číně a Vietnamu přináší příležitost pro producenty z geopoliticky blízkých zemí jako je např. Bělorusko. Hlavní motivací k investicím do nových velkochovů již není pouhé dosažení potravinové soběstačnosti, ale snaha získat žádanou exportní komoditu a přístup k devizám,“ vysvětluje Pavel Rampír, předseda představenstva Bauer Technics.

Společnost Bauer Technics působí na trhu více než 20 let. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby související s výstavbou či modernizací farem. Proces začíná vytvořením konceptu a vizualizace projektu, následuje náročná administrativní fáze spojená se získáním nezbytných stavebních povolení. Po uzavření smluvní dokumentace realizuje firma výstavbu, dodávky technologií spojené s montážemi, finalizační práce, dodávky zvířat. Zajišťuje také školení personálu farmy a záruční i pozáruční servis. Významnou konkurenční výhodou Baueru je schopnost zajistit exportní financování projektů, což je, s ohledem na dlouhodobost jejich návratnosti, naprosto klíčové. „Realizace velkých zemědělských projektů je časově náročná. Od schválení projektu, přes vyřízení nezbytné administrativy, až po skutečné zahájení stavebních prací. Někdy je třeba počítat až s dvouletou lhůtou,“ dodává Pavel Rampír.

Na běloruském trhu je česká firma dlouhodobě etablována. Udržuje zde stálé zastoupení, má všechny potřebné certifikace, a především významné referenční zakázky, které jí otevírají cestu k dalším kontraktům. Dosud zde zrealizovala projekty v hodnotě 35 milionů EUR a má uzavřeny smlouvy na další v hodnotě přes 150 milionů EUR, které budou realizovány v následujících třech letech.

První realizovaný projekt byl v Borisově, kde vznikla jedna z nejmodernějších běloruských farem pro chov a výkrm prasat. První etapa v hodnotě 15 milionů EUR byla zahájena v r. 2012 a ukončena v r. 2014. Druhá etapa v hodnotě cca 19 milionů EUR plynule navazovala na první etapu a byla dokončena v r. 2016. Kapacita farmy je 2 200 prasnic, což představuje možnost roční produkce prasat na porážku v počtu až 48 tisíc ks prasat. Má svoji vlastní porodnu, odchov i výkrm. Součástí je i speciální technologie na zpracování odpadů a výrobna krmných směsí, včetně výzkumné laboratoře.

Bauer letos v říjnu zahájí realizaci výstavby velkochovu prasat s vlastní výkrmnou ve Vitebské oblasti. Projekt Orša by měl být dokončen v roce 2021. Celkový objem investice přesahuje částku 32 milionů EUR. Produkční kapacita farmy bude 52 tisíc prasat za rok.

Investiční skupina RSBC finančníka Roberta Schönfelda aktivně vstoupila do společnosti BAUER na počátku r. 2016. Během svého působení pomohla společnosti překlenout složité období ve výkyvu zakázek a finančně ji podpořit investicemi v objemu desítek milionů korun. „Podniky skupiny Bauer Technics prošly pod naším strategickým řízením zásadní restrukturalizací. Novému managementu se podařilo skupinu stabilizovat a výrazně zlepšit její finanční výkonnost. Pokud budou zahájeny všechny uvažované projekty, očekáváme, v letošním roce, růst tržeb na úroveň 400 milionů korun,“ uvádí Miloslav Vyhnal, investiční ředitel RSBC.

You may also like...