České podniky usilovně zvedají vklady v bankách. Banky vykazují velmi nízký podíl úvěrů v selhání

Po březnových a dubnových číslech, která byla hodně poznamená uzavřením Sberbanky a následným vyřazením z bankovní statistiky sestavované ČNB ke konci dubna, přinesl květen již jen mírné navýšení vkladů obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně celkem.Zatímco v březnu neklid vedl k odlivu depozit následovaný dubnovým návratem do systému, v květnu depozita meziměsíčně stoupla o 3,5 miliardy. Celkový objem úložek obyvatel se od srpna loňského roku drží nad hranici tří bilionů korun – ke konci letošního května jí převyšoval o 80 miliard.

Meziroční nárůst vkladů obyvatelstva představuje 111,5 miliardy korun, tedy nárůst o zhruba tři a tři čtvrtě procenta. Ze statistik sestavovaných Českou národní bankou (ČNB) také vyplývá, že při zjevně opadající hypoteční vlně dosáhl celkový objem úvěrů obyvatelstva 1,985 bilionu korun, meziročně je o 9 % vyšší, při meziměsíčním růstu pak o necelých 9 desetin procenta. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva tak meziměsíčně  mírně pokleslo z dubnových 1,108 bilionu na 1,094 bilionu korun.

Živnostníci v květnu „nehýbali“ ani s celkovým objemem úvěrů ani vkladů, na úložkách však měli koncem měsíce o téměř 116,7miliardy korun více, než kolik bankám dlužili.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

Saldo

vklady

úvěry

saldo

31.5.2022

163009

46297

116712

3 079720

1 985452

1 094268

31.12.2021

171035

47641

123394

3 020385

1 948112

1 072273

31.12.2020

166 284

47 008

119 276

2 822 763

1 763 145

1 059 618

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna) 

Vklady firem v květnu výrazně stouply, úvěry nepatrně klesly

V květnu meziměsíčně stav podnikových úvěrů stagnoval, s nepatrným poklesem o 667 milionů, meziročně ovšem zaznamenáváme plus 74 miliard korun (+6,6 %) na květnových 1,216 bilionu korun. Depozita, která mají firmy v bankovních ústavech, oproti dubnu stoupla o poměrně významných 20,7 miliardy korun na 1,357 bilionu korun; výsledné saldo vůči bankám tak skončilo v plusu o bezmála 141 miliard korun.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Po dvou měsících dynamického pohybu, kdy březen přinesl výrazný pokles vkladů domácností jako reakci na uzavření poboček Sberbank a duben byl ve znamení návratu vkladů do (jiných) bank, byl vývoj depozit v květnu ve znamení statisticky minimálního vzestupu. Na straně úvěrů od dubna platí přísnější pravidla ČNB pro posuzování příjmů uchazečů o hypotéky, sazby hypotečních úvěrů nadále rostou a při jejich naprosto dominující váze na celkových úvěrech obyvatelstvu je výsledkem faktická stagnace objemů úvěrů v tomto segmentu.

Firmy, jimž to jejich tvorba volné hotovosti dovoluje, nadále usilují o posilování finančního polštáře, ale to platí i pro domácnosti. Na jedné straně rostoucí úložky v bankách působí proti inflaci (co je uloženo, není utraceno), na straně druhé se tento faktor propisuje do klesající domácí poptávky, zejména té investiční. Souhrnné statistiky neposkytují plastický pohled na realitu jednotlivých domácností a firem, nicméně jak firmy, tak domácnosti včetně živností mají v bankách uloženo tolik prostředků, že by byly schopny s rezervou vyrovnat své závazky. Rostoucí úročení termínovaných depozit vede k výraznému přesunu prostředků firem i domácností z běžných účtů. Další zaznamenání hodným jevem je rostoucí objem přijatých úvěrů v cizí měně v podnikové sféře. 

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

Úvěry

saldo

31.5.2022

1 357067

1 216315

140752

31.12.2021

1 308877

1 190673

118204

31.12.2020

1 217 934

1 123 034

94 900

 Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna) 

Hypotéky mají historicky nejnižší procento selhání. Zatím… 

I v květnu platilo to, co zmiňujeme již dlouho: podíly nevýkonných úvěrů, jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu, v Česku patří v celoevropském srovnání mezi nejnižší v Evropě. Pozoruhodné je, že podíl úvěrů, jež jdou za dlužníky, kteří měli potíže se splácením závazků nejméně tři měsíce před tím, i v květnu klesal.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a víme, že vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů bude v nadcházejících měsících stoupat, s příslušným zpožděním, jak se promítnou potíže se splácením do klasifikace. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, a to nejen hypoték, ale i na financování spotřeby, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí. Podíl firemních nevýkonných úvěrů v dubnu dále meziměsíčně, byť nepatrně klesl z 3,65 na 3,63 %.To je hluboko pod hladinou 8,2 %, na níž byl na konci roku 2011, natož pak 17,67 % v lednu před dvaceti lety. 

Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim a v květnu si rekordní historické minimum ještě o dvě setiny procentního bodu polepšil, když klesl na 0,64%. U spotřebních úvěrů šlo o zlepšení o 0,22 procentního bodu na 4,07 %. 

Vývoj nevýkonných úvěrů

 

Prosinec 2011

Prosinec 2020

Prosinec 2021

Květen 2022

Domácnosti, spotřební úvěry

11,3 %

5,08 %

4,67 %

4,07 %

Domácnosti, hypoteční úvěry                                             

3,09 %

0,88 %

0,74 %

0,64 %

Podniky                                                                                   

8,2 %

4,15 %

3,84 %

3,63 %

(Zdroj: ČNB (ARAD)

You may also like...