Česko se stává centrem kosmických nápadů, za čtyři roky vstoupilo do kosmického inkubátoru ESA BIC 25 startupů

Suborbitální rakety, malé drony, chytrá aplikace pro postřikovače pesticidů, superlehká kola, rentgen na umělecká díla nebo mobilní aplikace pro rybáře. To jsou příklady produktů a služeb, se kterými od května 2016 vstoupily startupy do kosmického inkubátoru ESA BIC v České republice. ESA BIC nyní slaví v tuzemsku své čtvrté narozeniny. Za tu dobu inkubátorem prošlo 25 startupů. Našly nové zákazníky či obchodní partnery, vstoupily na zahraniční trhy. Zatím poslední rozšíření proběhlo na konci května 2020, přidaly se dva nové startupy – VRgineers a Varistar.

Z pětadvaceti startupů, které již využily či aktuálně využívají podpory inkubátoru ESA BIC v Praze a Brně, šestnáct pochází z Česka, zbylých osm pak má kořeny v zemích jako Slovensko, Francie, Švýcarsko, Egypt a Indie. Dvanáct jich již svou inkubaci ukončilo. Dvacet jedna startupů se zabývá využitím kosmických technologií v praxi, čtyři rozšiřují využití svých produktů do kosmického průmyslu. Mezi technologie a oblasti, kterými se zabývají, patří pozorování země, družicová navigace, kosmické technologie, pokročilé materiály a technologie, drony a simulační software. Tyto informace naleznete také přehledně zpracované v přiložené infografice:

Startupy se u nás nejvíce zaměřují na oblast pozorování Země a družicových dat, což koresponduje s přítomností agentury GSA, která dělá Česko v tomto směru atraktivní lokalitou. Space aktivity se každoročně snažíme popularizovat i během Czech Space Weeku, který plánujeme i letos. Pokud to bude možné, konat se bude opět v první polovině listopadu,“ říká Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest, která je v Česku operátorem kosmického inkubátoru ESA BIC.

Dva nové přírůstky

Do ESA BIC nyní vstupují dva nové startupy – VRgineers a Varistar. Do pražské pobočky přichází startup Varistar, který analyzuje aktuální data z evropských družic Sentinel a amerických družic Landsat. Ty kombinuje s historickými daty a informačními technologiemi v zemědělství a vytváří mapy potenciální úrody a možných výnosů. Díky tomu přispívá k markantnímu snížení ekologické zátěže. Varistar je jasným důkazem toho, jak kosmické technologie ovlivňují něco tak na první pohled “nevesmírného” jako je zemědělství.

V Brně se pak bude inkubovat VRgineers, který vyvíjí vlastní technologii pro virtuální realitu. Jedná se o profesionální brýle i virtuální prostředí včetně haptické interakce (stav, kdy uživatel na virtuální realitě na něco sáhne a dostane zpětnou vazbu tak, že má pocit, že sahá na tlačítka), což přináší nové možnosti pro průmyslový design nebo výcvik kosmonautů pro pobyt na Mezinárodní kosmické stanici. Ti si bezpečně na Zemi mohou díky virtuální realitě vyzkoušet práci na oběžné dráze. VRgineers patří ve svém oboru mezi současnou světovou špičku a jejich technologie využívá i NASA nebo firmy jako Audi, BMW, Škoda, Airbus, RedBull, Universal Studios nebo NBC.

Přehled startupů aktuálně inkubovaných v ESA BIC Prague a Brno najdete zde.

Kosmický inkubátor ESA BIC Prague byl založen v květnu 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center (Business Incubation Centre, BIC) Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým start-upům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerční využití. Více na www.esa-bic.cz.

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice.

You may also like...