Čeští dolaroví milionáři předstihli v růstu Evropu i Asii

Nová studie World Wealth Report 2022 společnosti Capgemini, ukazuje, že celosvětová populace vysoce majetných osob (High Net Worth Individual, HNWI) vzrostla v roce 2021 o 7,8 % a jejich majetek vzrostl o 8 %. Růst čerpal především z oživení ekonomik, které podpořil akciový trh. Nejvyšším nárůstem populace HNWI i bohatství (o 13,2 %, resp. 13,8 %) se může pochlubit Severní Amerika. Evropa na druhém místě (s nárůstem počtu HNWI o 6,7 % a majetku o 7,5 %) odsunula až na třetí místo region Asie a Tichomoří s růstem počtu HNWI o 4,2 % a jejich bohatství o 5,4 %. Vyšší růst než v Asii a Tichomoří zaznamenala studie i v České republice, kde se počet HNWI meziročně zvýšil o 6,9 % z přibližně 30 100 na 32 200. Majetek českých HNWI meziročně vzrostl o 7,7 % ze 73 na necelých 79 miliard dolarů. 

K růstu množství velmi bohatých Čechů v roce 2021 přispělo několik faktorů. Patří mezi ně návrat k hospodářskému růstu po poklesu HDP v předchozím roce, stejně jako růst cen nemovitostí i tržní kapitalizace. Některým lokálním firmám pomohlo také narušení dodavatelských a dopravních řetězců vlivem pandemie, díky kterému získaly nové zakázky na úkor globální konkurence,“ říká Ondřej Valvoda, ředitel Capgemini Česká republika.

V roce 2021 si první čtyři pozice v počtu HNWI podle trhu udržely Spojené státy, Japonsko, Německo a Čína, které tvoří 63,6 % celosvětové populace HNWI, což představuje nárůst o 0,7 % oproti roku 2020. Ultra-HNWI (s majetkem přes 30 milionů dolarů) vedli globální růst bohatství i populace, a to tempem 9,6 % a 8,1 %. Zatímco ve skupině běžných milionářů (s majetkem 1–5 milionů dolarů) rostla populace (7,7 %) a bohatství (7,8 %) nejpomaleji, celkově došlo ke zrychlení tempa růstu populace a bohatství. Naopak populace a bohatství milionářů střední úrovně (5–30 milionů dolarů) se zvýšily na 8,5 % a 8,4 %. Studie rovněž uvádí, že se rozdíly v růstu jednotlivých pásem bohatství zmenšují, což svědčí o rovnějších podmínkách díky lepšímu přístupu investorů k informacím a demokratizaci tříd aktiv.

Růstové trendy v roce 2022 budou výrazně odlišné

Studie World Wealth Report 2022 společnosti Capgemini, která vychází z údajů zjištěných v roce 2021, již nyní poodkrývá trendy, které budou mít vliv na tvorbu a přesuny bohatství v letošním roce. Zatímco rok 2021 byl rokem silného růstu, rok 2022 se již nyní ukazuje jako výrazně odlišný. Vysoká inflace a zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank podnítily korekce na akciových trzích, které se dále zrychlují. Výsledkem je, že již ke konci dubna 2022 podle odhadů Capgemini globální bohatství HNWI pokleslo přibližně o 4 % oproti závěru roku 2021. Pokles cen akcií ovlivní především HNWI v Severní Americe, ale také v Evropě, která se potýká s probíhající geopolitickou krizí.

Aby firmy dokázaly zaujmout nově vznikající segmenty bohatých lidí, musí přehodnotit své strategie v přístupu k těmto klientům

Demografická struktura vysoce bonitních klientů se nadále vyvíjí. Služby v oblasti správy majetku nyní vyhledává stále více žen, LGBTQ+ osob, mileniálů a příslušníků generace Z. Každý z těchto nově vznikajících segmentů klientů má své vlastní hodnoty, preference a požadavky, které mnoho firem zabývajících se správou majetku v současné době není schopno uspokojit. Vede to k tomu, že se mnoho z těchto HNWI obrací na přizpůsobivější konkurenty nebo menší rodinné firmy. Několik příkladů:

  • Ženy ve všech majetkových kategoriích zdědí v příštích dvou generacích 70 % světového bohatství. Hledají firmy, které jim poskytnou nejen transparentnost poplatků a bezpečnost dat, ale také vzdělání v tom, jak toto bohatství rozvíjet.
  • Stejně tak 39 % HNWI z generace mileniálů změnilo v uplynulém roce poskytovatele kvůli nedostatečné transparentnosti. Často hledají nové správce majetku, protože požadují větší digitální interakci, vzdělávání a pohodlí.
  • Technologický boom a nárůst počtu jednorožců podporovaných rizikovým kapitálem vytvořil jedinečnou skupinu HNWI, kteří zbohatli na technologiích. Tento početný segment lidí, jejichž majetek se blíží jednomu milionu dolarů nabízí obrovský potenciál pro firmy spravující majetek. Nicméně pouze 27 % firem uvádí, že se těmto potenciálním klientům aktivně věnují.

Nová vlna velmi bohatých osob má jedinečné klientské potřeby, které vyžadují, aby správci majetku upravili své přístupy k těmto klientům. Zpráva cituje, že pro získání tohoto z velké části neadresovaného segmentu bohatých lidí se firmy zabývající se správou majetku musí zaměřit na poskytování většího pohodlí, personalizovaných služeb a budování důvěry prostřednictvím takových přístupů, jako jsou například spolupráce v rámci rozličných ekosystémů či využití komplexní digitálních řešení,“ dodává Ondřej Valvoda, ředitel Capgemini Česká republika. 

Firmy zabývající se správou majetku si musí lépe osvojit schopnost využití dat

Sektor správy majetku prochází diverzifikací investičních možností, od udržitelného investování (Sustainable Investing, SI) až po rostoucí rozšíření digitálních aktiv. Vzhledem k tomu, že imperativ ESG (kritérií udržitelného investování) stále roste, musí firmy zabývající se správou majetku usilovat o to, aby se podpora vzdělávání a zvětšující se výběr produktů pro HNWI staly klíčovými pilíři jejich strategií. Studie zjistila, že celosvětově 55 % HNWI uvedlo, že je pro ně rozhodující investování do věcí s pozitivním dopadem na ESG, přičemž 64 % HNWI požaduje hodnocení ESG, aby se dozvědělo o společenském dopadu investice. Nicméně 40 % správců majetku považuje prezentování dopadu na ESG za náročné.

Studie také zjistila že 71 % HNWI investovalo do digitálních aktiv, jako jsou kryptoměny, NFT (non-fungible tokens) nebo investice spojené s metaverse (virtuálními světy). Mezi velmi bohatými lidmi ve věku do 40 let je to dokonce 91 %. Pro firmy z oblasti správy majetku to znamená nutnost získat přehled a znalosti o digitálních aktivech a sestavit odpovídající portfolio investičních nabídek.

Příliv nových cest, jak investovat, jako jsou udržitelné investování a digitální aktiva, má zásadní dopad na odvětví správy majetku. Firmy zabývající se správou majetku musí upřednostnit poskytování včasného vzdělávání v souvislosti s tímto trendem, aby si udržely své zákazníky,“ uvedl Nilesh Vaidya, globální ředitel odvětví retailového bankovnictví a správy majetku ve strategické obchodní jednotce finančních služeb společnosti Capgemini. „Kromě toho by při nástupu nové éry digitálních aktiv měly firmy spravující majetek využívat partnerství s ekosystémy a upřednostňovat diverzifikované portfolio digitálních nabídek pro klienty.

Vytvářejte pozice ředitelů pro řízení vztahů se zákazníky, abyste mohli poskytovat špičkové služby

Stále více firem zabývajících se správou majetku zřizuje novou funkci ředitele pro řízení vztahů se zákazníky (Chief Customer Officer, CCO), jejímž cílem je pečovat o důvěrný vztah s klienty a postavit je do centra procesu správy majetku. Tato role se zaměřuje na orchestraci datových i digitálních benefitů v rámci celé organizace, s cílem splnit vyvíjející se a komplexní požadavky klientů a podpořit jejich loajalitu.

Studie konstatuje, že díky upřednostnění automatizace a poznatků založených na datech mohou správci majetku poskytovat svým klientům hyperpersonalizované služby, aby splnili očekávání nové generace zákazníků. Uvádí, že CCO budou hrát nedílnou roli při budování inkluzivního klientského ekosystému a zároveň posílí své schopnosti poradců prostřednictvím analýzy dat. Firmy se tak mohou snažit o zavedení přístupu „one-stop-shop“, který pohodlně uspokojí všechny potřeby zákazníků a který se přizpůsobí jedinečnému životnímu stylu a preferencím, což v konečném důsledku podpoří růst podnikání.

You may also like...