Dell Technologies přináší novou úroveň podpory a zabezpečení počítačů

Společnost Dell Technologies představila nové služby podpory a bezpečnostní řešení, které nabízí moderní, inteligentní a bezpečný způsob poskytování výpočetní techniky zaměstnancům. Nové schopnosti služeb pro PC staví na umělé inteligenci a neustále aktivním přístupu. Tím usnadňují IT podporu a umožňují její lepší přizpůsobení daným potřebám. Nová řešení pro zabezpečení koncových bodů vylepšují nejbezpečnější firemní PC na trhu o nové schopnosti ověřování bezpečnosti a dodatečnou ochranu pod úrovní operačního systému. ProSupport Suite pro PC maximalizuje produktivitu a nepřetržitou dobu provozu díky novým funkcím umožňujícím specifické přizpůsobení IT podpory.

V dnešním světě „libovolné práce odkudkoli“ je osobní počítač více než pouhým nástrojem. Stal se klíčovým spojovacím prostředkem pro práci a komunikaci. Zaměstnanci jej užívají jako bránu ke spolupráci a produktivitě – a každý výpadek má negativní, především ekonomický dopad.

Podle nedávného výzkumu společnosti Forrester Consulting 70 % firem plánuje v příštím roce navýšit investice do prostředků pro práci na dálku. S pomocí ProSupport Suite pro PC nyní mohou manažeři IT přizpůsobit a automatizovat podporu zaměstnanců a optimalizovat jejich počítače.

Nové funkce:
• Přizpůsobitelné nástroje pro správu IT: ProSupport Suite pro PC je první služba podpory, která manažerům IT poskytuje automatizované možnosti správy a nasazení katalogu aktualizací. Nyní mohou aktualizovat Dell BIOS, ovladače, firmware a aplikace automaticky a na dálku a aktualizace libovolně seskupovat a spravovat.
• Na míru přizpůsobené informace o veškerých PC na jednom místě: Poprvé mají manažeři IT přehled o kondici, běhu aplikací a bezpečnostním skóre všech firemních počítačů Dell na jednom místě. Skóre mohou využít ke sledování trendů výkonu a také k podniknutí okamžitých kroků v případě potřeby, na dálku, na základě doporučení pro konkrétní situaci a ukazatelů využití poskytovaných softwarem Dell Technologies pro podporu PC založeným na umělé inteligenci.
• Přizpůsobitelné pracovní postupy s dálkovým přístupem: S pomocí přizpůsobitelných pravidel mohou manažeři IT definovat a koordinovat vzdálené procesy nápravy ve velkém rozsahu, předem určovat, u koho budou aktualizace instalovány automaticky a jak budou distribuovány.
• Funkce ProSupport Suite pro PC, které jsou k dispozici distribučním partnerům a jejich zákazníkům: Distribuční partneři mohou v plném rozsahu využít podporu založenou na AI, nástroje a portál, které jsou součástí ProSupport Suite pro PC. Partneři mohou zobrazovat stav a řídit podporu více subjektů současně s využitím aplikace SupportAssist v portálu TechDirect a mají možnost využít odborné znalosti Dell Technologies k řešení problémů svých zákazníků, a to případ od případu nebo plošně.

IT ještě nikdy nemělo důležitější úlohu. Zatímco poslání zůstává stejné – zajistit, aby uživatelé mohli zůstat produktivní a systémy v chodu – provozní otázky jsou dnes podstatně komplikovanější než dříve, zejména s ohledem na neustále rostoucí objemy dat a příležitosti v edge oblasti. Náš přístup k IT službám je založený na umělé inteligenci, adaptabilitě a nepřetržité aktivitě, se zohledněním dnešní reality i budoucích potřeb zákazníků. Smyslem nových schopností je pomoci manažerům IT předvídat a udržovat si náskok a zároveň umožňovat pracovníkům po celém světě pokračovat ve spolupráci a inovacích bez přerušení,“ říká Doug Schmitt, prezident divize služeb společnosti Dell Technologies.

Rychlý přechod na práci na dálku, rozsáhlejší užívání cloudových aplikací a nové způsoby řešení potřeb zaměstnanců z hlediska produktivity přispívají ke vzniku nových bezpečnostních rizik u koncových zařízení. Každý podnik představuje cíl bez ohledu na to, kde sídlí, v jakém oboru působí nebo jak je velký, protože hrozby jsou stále důmyslnější a někdy obtížně detekovatelné. Podle dat z nedávné doby zaznamenalo 44 % subjektů v posledních 12 měsících alespoň jeden útok na hardwarové úrovni nebo na úrovni systému BIOS. Má-li být strategie zabezpečení koncových bodů účinná, musí brát v úvahu všechny potenciální směry útoku, včetně dodávek hardwaru a firmwaru.

Portfolio bezpečnostních řešení Dell Trusted Devices pomáhá chránit podniková PC Dell napříč celým dodavatelským řetězcem a jejich životním cyklem. Komplexní soubor bezpečnostních řešení nad i pod úrovní operačního systému využívá inteligenci a pomáhá podnikům předcházet hrozbám, odhalovat je a reagovat na ně s kratší průměrnou dobou detekce (MTTD) a průměrnou dobou řešení (MTTR) problémů.

Dell Technologies staví na svých špičkových bezpečnostních řešeních a přináší nové schopnosti, mezi něž patří:
• Pokročilé ověření bezpečnosti komponent pro PC (Advanced Secure Component Verification) umožňuje ověřit, zda podnikové počítače Dell a klíčové komponenty byly dodány ve stavu odpovídajícím objednávce a od výroby nedotčené. Dell Technologies je první výrobce podnikových PC, který tímto způsobem rozšiřuje kontrolu bezpečnosti a integrity v dodavatelském řetězci.
• Ověření subsystému Intel Management Engine (ME) ověřuje kritický systémový firmware a detekuje neoprávněnou manipulaci. Prvotní verze nástroje Intel ME Verification je zaměřená na procesy při startu, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti systému, a poskytuje dodatečné vrstvy ochrany pod úrovní OS.
• Integrace nástroje Dell Trusted Device s managementem bezpečnostních informací a událostí (SIEM) poskytuje zákazníkům úplný přehled o kritických bezpečnostních událostech pod úrovní OS prostřednictvím vybraných nástrojů SIEM. Umožňuje komplexně analyzovat stav zabezpečení organizace a získat vyšší užitek z dosavadních investic do zabezpečení.

Dostupnost
• Nové schopnosti ProSupport Suite pro PC budou k dispozici novým a stávajícím zákazníkům od 19. října 2021 jednak přímo, jednak prostřednictvím distribučních partnerů.
• Advanced Secure Component Verification je již k dispozici pro zákazníky z řad federálních orgánů v USA a na vybraných počítačích Dell.
• Intel ME Verification a Dell Trusted Device SIEM Integration jsou již k dispozici v Severní Americe, Evropě a jihovýchodní Asii na komerčních počítačích Dell.

 

You may also like...