Do Senátu dorazí těžká váha: metrák podpisů petice 100 000 občanů

Zástupci více než 100 000 signatářů nové petice »Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní« a lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 300 tisíc legálních držitelů zbraní předají ve středu 12. června 2019 v 12 hodin do rukou senátorů v budově Senátu petiční archy s fyzickými podpisy občanů vážícími kolem 100 kg. Podle vyjádření senátorů tak masivní petici v Senátu nepamatují.

„To, že bezpečnost hraje pro občany stále důležitější roli je poznat nejen dle mediálního zájmu a témat voleb posledních let, ale my to jasně vidíme i z toho, že u naší předchozí petice »Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU« trval sběr a překonání hranice 100 000 podpisů čtyři roky v letech 2014-2018, zatímco tato nová petice dosáhla 100 tisíc podpisů za jediný rok, přičemž se jedná o opravdové papírové podpisy s náležitostmi dle petičního zákona. Nejedná se tedy o žádnou online petici, kterou by jinak nebylo problém elektronicky šířit a „naklikat“ v mnohonásobně větším množství. Zajímavé je, že se nejedná jen o podpisy držitelů zbraní, myslivců a sportovních střelců, jak by se někdo mohl domnívat, ale při sběru podepisovaly i desetitisíce občanů nemajících vůbec zbrojní průkaz, od mládeže až po nejstarší seniory. Překvapivě často a ochotně podepisovaly i maminky s kočárky. Je potěšitelné, že i všichni tito občané z řad laické veřejnosti si přejí zachování bezpečnosti a skvěle nastavených českých zbraňových zákonů, a plně se ztotožňují s myšlenkou ústavního práva na zbraň,“ uvedl Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.,  prezident organizace LIGA LIBE.

K ústavnímu právu na zbraň se svým podpisem pod peticí přihlásila už řada známých osobností a ústavních činitelů, vedle prezidenta Zemana s chotí také premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, např. také první kosmonaut Remek aj. Na společenskou poptávku na ústavní právo na zbraň nyní také reaguje významná skupina senátorů, která chce novelou konkrétně navrhnout „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“ formou doplnění tohoto práva do tzv. Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Zajímavostí je, že naposledy byla Listina měněna před 20 lety, a to v neprospěch občanů, když byla prodloužena lhůta pro policejní zadržení bez souhlasu soudu z 24 na 48 hodin. Nyní by měla být základní práva osob na život a jeho obranu naopak posílena za podmínek stanovených zákonem, také což povede ke zvýšení právní jistoty velkého množství občanů.

„Českomoravská myslivecká jednota reprezentující mysliveckou komunitu ve svém oficiálním prohlášení jednoznačně podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň. Važme si toho, že prožíváme dlouhou dobu míru, a že stále patříme mezi nejbezpečnější země světa. Nelze však usnout na vavřínech. Když vidíme, jak krátkozrace v jiných zemích i západně od nás, pod rouškou boje proti terorismu kontraproduktivně odzbrojují bezúhonné občany a osekávají jejich práva, což však zjevně ani statisticky bezpečnost a snížení zločinnosti a terorismu nepřináší, tak je nasnadě, že garance ústavního práva občanů na zbraň u nás je praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech i do budoucna,“ uzavřel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty.

Celé znění Petice je k dispozici zde www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice

You may also like...