Dožínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích

Pozvánka na akci plnou tradičních řemeslných ukázek a zážitků: Dožínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích! Tato událost se bude konat dne 26. 8. 2023 a představíme vám život na mlýně a oslavy sklizně na vesnici z pohledu minulosti.

Připravili jsme pro vás řemeslné ukázky spojené se životem na mlýně a na vesnici. Budete mít příležitost vidět tradiční techniky a jak se péče o obilí proměňuje v chutný chleba. A kdo jiný než Eva a Vašek, naši zkušení pekaři, předvedou umění pečení. Vše budete moci ochutnat. Těšte se na chleba, chlebové placky, houstičky či dalamánky.

Před vašima očima ožije minulost při předvádění mlácení obilí cepy  a mlácení obilí na mlátičce. Sami se můžete chopit nástroje a vyzkoušet si tento důležitý úkol. Slavnostní předávání dožínkového věnce bude vrcholem naší akce, uskuteční se ve 13 hodin.

Pro naše nejmenší návštěvníky budeme mít připraveny zábavné tvořivé dílničky a nezbytnou „Bojovku pana mlynáře„, která bude jistě plná smíchu a radosti.


Pro dospělé návštěvníky jsme připravili řemeslný trh s mnoha lákavými produkty, jako jsou domácí marmelády, perníčky, šité tašky, vinuté perly, korálkové náramky, dřevěné hrábě, drátkované ozdoby, sýry a dalších mnoho unikátních výrobků.

Ti zvídaví se mohou připojit k naší poznávačce různých druhů obilí a mouky a dozvědět se více o těchto důležitých surovinách.

Každou hodinu bude k dispozici komentovaná prohlídka mlýna a nevynecháme ani pouštění mlýnského kola. Akci bude provázet hudba od Tria Pošumavské dudácké muziky.

Těšíme se na vaši účast v sobotu, 26. 8. 2023, od 10:00 do 17:00 hodin ve Vodním mlýně v Hoslovicích.

You may also like...