Farská kuchařka Zbigniewa Czendlika

V knihkupectví Luxor proběhl křest knihy Farská kuchařka, která je společným dílem manželů Petry a Miroslava Mackových a známého kněze Zbigniewa Czendlika. Kniha pojednává mimo jiné o postních, svátečních a masitých jídlech k různým církevním svátkům, mešním víně a patronech vína, institutu farských kuchařek a jiných dalších zajímavostech, vše samozřejmě doplněné spoustou receptů.

Tato kniha není jen prostou kuchařkou, tedy souborem receptů, ale je též knihou k poučení o církevním roku a jeho vlivu na jídelní zvyklosti předků, o životě farářů a farských hospodyň, a to obzvláště na venkovských farách, a též o sepětí tehdejšího jídelníčku s ročními obdobími a dostupnými místními surovinami. Zajímavou součástí je také kapitola věnovaná mešním vínům a patronům vína.

Foto: Petr Brodecký

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...