Hornbach od letošního roku zrušil prodej zábavní pyrotechniky

Společnost Hornbach od roku 2020 nebude ve svých projektových marketech prodávat žádnou zábavní pyrotechniku. Hlavními důvody jsou ochrana zvířat a životního prostředí i eliminace úrazů, které může způsobit neodborná manipulace.

Sortiment našich marketů stále revidujeme, mimo jiné s ohledem na koncept dlouhodobé udržitelnosti. S našimi zákazníky vedeme dialog a jsme otevřeni iniciativám a návrhům na změny. Problematikou prodeje zábavní pyrotechniky jsme se zabývali a učinili jasné rozhodnutí. Zábavní pyrotechnika nepatří mezi zboží, které chceme našim zákazníkům nabízet. Jsme hrdí, že v každé z našich prodejen najdou zájemci vše pro své projekty a stavitelské plány. A to je úloha, kterou chce Hornbach plnit i do budoucna. Být šikovným partnerem pro řemeslníky, stavebníky a všechny, kteří mají touhu realizovat své projekty,“ komentoval rozhodnutí společnosti Hornbach David Kolář, marketingový ředitel pro Českou republiku a Slovensko.

Každoročně odpalované ohňostroje a petardy mají dopad na životní prostředí včetně zvířat. Rozhodnutí Hornbachu kvituje například Český svaz ochránců přírody. „Vítáme iniciativu společnosti Hornbach a doufáme, že nezůstane svého druhu ojedinělou. Zábavní pyrotechnika způsobuje zvířatům – ať už divokým či domácím – svým hlukem obrovské utrpení. A je nebezpečná i člověku. Nejen neopatrným zacházením, ale i extrémně jedovatými zplodinami, které uvolňuje do ovzduší. Zápach a hluk, který zábavní pyrotechnika ve velkém produkuje, do 21. století opravdu nepatří. Jsme rádi, že to lidé začínají chápat,“ uvedl Petr Stýblo, tiskový mluvčí Českého svazu ochránců přírody.

Jeho slova potvrzuje rovněž mluvčí České ornitologické společnosti Věra Sychrová: „Rozhodnutí společnosti Hornbach neprodávat zábavní pyrotechniku je dobrým krokem hodným následování. Ohňostroje, vyjma rozporuplně vnímané chvilkové zábavy, znamenají ale rovněž uvolňování těžkých kovů do ovzduší a přinášejí i stres a smrt zvířatům i ptákům. Ptáci vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty nebo trolejové vedení. Tyto střety bývají smrtelné. Vědecké výzkumy prokázaly, že pořádání ohňostrojů a pyrotechnických zábav má zásadní negativní vliv na ptáky, který může působit ve vzdálenostech stovek metrů až jednotek kilometrů. Pořádáním ohňostrojů lidé vystavují divoce žijící zvířata riziku, které je naprosto zbytečné. Oslava příchodu nového roku může proběhnout důstojně a vesele i bez ohňostroje, zato s vědomím sounáležitosti člověka s ostatními živými tvory.“

Svá rizika má zábavní pyrotechnika i pro samotné uživatele. Neodborná manipulace a nedodržení návodu na použití často v kombinaci s vlivem omamných látek vedou ke zbytečným zraněním. „Pražští záchranáři vyjíždějí k úrazům způsobeným zábavní pyrotechnikou během silvestrovských oslav pravidelně. Každoročně se jedná o nižší desítky případů, například na přelomu loňského a letošního roku záchranáři v Praze řešili celkem 25 takových událostí. Je ale potřeba si uvědomit, že se jedná pouze o pomyslnou špičku ledovce, protože řadu dalších takových poranění lidé vyřeší doma, aniž by kontaktovali záchrannou službu,“ říká Jana Poštová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Ve výčtu problémů, které zábavní pyrotechnika přináší, nelze opomenout ani odpad, který po odpalování v ulicích často zůstává, ačkoli patří do běžně přístupných košů a sběrných nádob na komunální odpad.

Společnost Hornbach se problematice životního prostředí a společenské udržitelnosti věnuje po celou dobu své existence. Podporuje rozmanité aktivity a inovativní přístupy například ve školních projektech či se aktivně podílí na revitalizacích a zvelebování prostředí měst a obcí.

Více informací na: www.hornbach.cz
https://www.facebook.com/HornbachCZ

You may also like...