Hudba vlámských mistrů v renesanční Praze zahájí Barokní podvečery

Vokální soubor Cappella Mariana připravil na 10. října od 19.30 hod. dramaturgicky jedinečný koncert v působivém prostředí kostela sv. Salvátora v Anežském klášteře. Program úvodního koncertu Barokních podvečerů představí hudbu renesanční Prahy a zaměří se na méně známé vlámské skladatele z počátku 16. století, jako byli Johannes Tourout, Wulfaert Hellinck a Pierre de Bonhomme, jejichž díla překvapí kompozičním mistrovstvím. České skladatele, kteří čerpali z odkazu franko-vlámských mistrů, v programu zastoupí Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Jan Sixt z Lerchenfelsu a potvrdí vysokou úroveň domácí produkce. „Praha byla v 16. století důležitým kulturním centrem, v němž vznikaly unikátní hudební skvosty, z nichž některé jsou dodnes neprávem zapomenuty. Dochované prameny z doby kolem roku 1500 svědčí o zásadním pronikání zahraničního repertoáru a jeho vlivu na tvorbu domácích skladatelů.“, vysvětluje Vojtěch Semerád, umělecký vedoucí vokálního souboru Cappella Mariana. 

Koncert „Praga Rosa Bohemiae“ se koná v rámci 22. cyklu Barokní podvečery hudebního souboru Collegium Marianum.

Další koncerty podzimní řady Barokních podvečerů: 

2. listopadu se uskuteční koncert Dolcezza e bravura v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, který rozezní virtuózní instrumentální hudba pražských skladatelů a jejich současníků z německých zemí. Přiblíží publiku vysokou úroveň hudební tvorby v první třetině 18. století. V Praze měl tehdy svoji kapelu hrabě Morzin, pro nějž komponoval slavný Antonio Vivaldi. Morzinovi hudebníci, kteří byli sami zdatnými skladateli, se výrazně zapojili do hudebního života města. Díla Františka Jiránkaa Antonína Reichenauera si v posledních letech získávají cestu na koncertní pódia a mají své plnohodnotné místo mezi díly svých slavných současníků – Johanna Adolpha Hasseho, Johanna Joachima Quantze či Georga Philippa Telemanna.

Vánoční koncert Adeste pastores 29. prosince uvede moteta a árie s pastorální tematikou v podání předních sólistů Martiny Jankové a Jaromíra Noska. Tvorbu kapelníka na císařském dvoře ve Vídni Johanna Josepha Fuxe doplní dílo svatovítského kapelníka Josefa Antonína Sehlinga, který byl významnou postavou pražského hudebního života. Díky svému působení v kapele hraběte Morzina měl možnost osobně se seznámit s tvorbou Antonia Vivaldiho, jehož díla nemohou chybět ani na tomto koncertě. Virtuózní italský styl, který tak významně ovlivnil tvorbu českých mistrů, doplní také árie z vánočních kantát Nicoly Porpory a Giovanniho Marii Bononciniho. Celý koncert uzavřou půvabné vánoční písně Václava Holana Rovenského.

Koncertní cyklus Barokní podvečery se za dvě desetiletí své existence stal nedílnou součástí pražské kulturní scény. Je významnou platformou, na níž se setkávají špičkoví interpreti z nejrůznějších evropských zemí s renomovanými soubory Collegium Marianum a Cappella Mariana. Umělecká vedoucí Jana Semerádová stojí za originální a objevnou dramaturgií. Program koncertního cyklu se každý rok věnuje pečlivě zvolenému tématu a představuje tak ucelený dramaturgický pohled na konkrétní aspekty kulturního a hudebně-historického vývoje.

Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních souborů se zaměřuje na uvádění pozapomenutých děl vrcholné vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské či anglické renesance. 

Hudební soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům. 

Program: 

  • Pondělí 10. 10. 2022 | 19.30

Klášter sv. Anežky České, Praga Rosa Bohemiae

Johannes Tourout, Josquin Desprez, Lupus Hellinck, Jacobus Regnart

CAPPELLA MARIANA, Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

  • Středa 2. 11. 2022 | 18.30

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Dolcezza e bravura

Georg Philipp Telemann, Johann Adolph Hasse, Antonín Reichenauer, František Jiránek

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí
Lenka Torgersen
– koncertní mistr

  • Čtvrtek 29. 12. 2022 | 19.30

kostel sv. Šimona a Judy. Adeste pastores

Antonio Vivaldi, Nicola Porpora, Johann Joseph Fux, Josef Antonín Sehling

Martina Janková – soprán
Jaromír Nosek – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.baroknipodvecery.cz. Rezervované vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit v pokladně, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších předprodejních míst na www.colosseumticket.cz.

 

You may also like...