I přes zpřísňující se celoevropskou protiemisní politiku se stav ovzduší zhoršuje

Nemalé investice, které evropské firmy a státy vynakládají na svojí ekologizaci, zatím nemají výrazný efekt a je otázkou, zda nepřehodnotit přístup ke snižování množství skleníkových plynů v ovzduší. Při zahájení diskuzního fóra Hospodářské komory v Senátu to řekl prezident Komory Vladimír Dlouhý. Akce s názvem „Klimatické změny a cesty vedoucí k jejich nápravě“ se kromě zástupců Komory zúčastnili také představitelé politické scény včetně předsedy Senátu Jaroslava Kubery a reprezentanti akademické sféry.

Zejména z řad akademiků zazněly během diskuze názory, že plnění některých cest snižování emisí v globálním měřítku nepovede k eliminaci, a bude tedy třeba hledat cesty nové. „I Komora jako zástupce podnikatelů má oprávněné obavy, že stejně jako v předcházejícím období, tak i v budoucnosti sebevyššími investicemi ničeho v globálním měřítku nedosáhneme a situaci dále jen zhoršíme. Hrozí, že se částky na úrovni stovek miliard korun vynaložené v následujících letech stanou neúčinnou investicí,“ upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

V závěru diskuzního fóra došlo k podpisu memoranda, které stanovilo cíle a priority energetické politiky v dalších letech. Dokument, který bude sloužit jako důležitý podklad pro jednání s politickou reprezentací, mimo jiné vyzdvihuje nezastupitelnou roli obnovitelných i jaderných zdrojů v energetickém mixu.

Věnuje se také dopravě, jako významnému znečišťovateli ovzduší, a upozorňuje na rizika překotného přechodu na elektronické pohony. „Musíme myslet na to, že elektrifikace automobilové dopravy klade další velké nároky na energetickou síť i zdroje elektřiny. V neposlední řadě výroba „čistých“ zdrojů zanechává rovněž nezanedbatelnou uhlíkovou stopu. To si často bojovníci za čistou dopravu neuvědomují,“ dodává předseda Energetické sekce Hospodářské komory Václav Hrabák.

You may also like...