Investiční fond WATT & YIELD je nově v nabídce společnosti Conseq. Cílový čistý výnos fondu činí 6 % ročně

Největší nezávislá investiční společnost v České republice Conseq rozšířila svoji nabídku fondů kvalifikovaných investorů o český fond WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA. Fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie, který loni svým akcionářům přinesl čistý výnos 7,9 %, se tak zařadil mezi zhruba dvě desítky dalších fondů, jež jsou v nabídce skupiny Conseq určeny zkušeným investorům disponujícím dostatečným vstupním kapitálem. 

Celkem skupina Conseq nabízí bezmála tisíc různých investičních fondů všeho druhu. Na konci roku 2020 spravovala pro více než půl milionu klientů aktiva v objemu přesahujícím 77 miliard korun. „Díky naší nové spolupráci se společností Conseq mají k fondu WATT & YIELD snazší přístup nejen kvalifikovaní investoři přímo z řad klientů Conseq, ale na stabilní výnosy zajišťované solárními a větrnými elektrárnami v našem fondu dosáhnou snáze také ti, kteří využívají služeb investičních zprostředkovatelů,” říká manažer fondu WATT & YIELD Martin Hubík. Investiční zprostředkovatelé, kteří již se skupinou Conseq smluvně spolupracují, mohou podle Hubíka začít nabízet klientům fond WATT & YIELD okamžitě, aniž by museli učinit jakékoli další kroky. Administrátorem a obhospodařovatelem fondu splňujícího požadavky na dlouhodobě udržitelné a společensky odpovědné investice zůstává i nadále společnost Amista.

Fond WATT & YIELD byl založen na podzim roku 2019 a cílí na čistý roční výnos pro investory na úrovni 6 %. Hned v prvním celém roce svojí existence tuto metu výrazně překonal, když za celý rok 2020 přinesl navzdory propadu ekonomiky do recese svým akcionářům zhodnocení 7,9 %. Podařilo se mu to zejména díky odolnosti obnovitelných zdrojů v jeho portfoliu vůči vývoji hospodářství, a to s ohledem na garantované výkupní ceny jimi vyrobené elektrické energie. K nad očekávání dobrým výsledkům přispělo také příznivé počasí.

Ke dvěma fotovoltaickým a dvěma větrným elektrárnám v portfoliu fondu WATT & YIELD přibude už v první polovině letošního roku další obnovitelný zdroj na území Česka. Zdaleka však nejde o jedinou plánovanou akvizici. „Pokud se fondu podaří udržet či dokonce navýšit dosavadní tempo růstu objemu aktiv, k čemuž nová spolupráce se společností Conseq bezesporu přispěje, uskuteční WATT & YIELD koncem roku 2021 ještě jednu akvizici,” říká Pavel Svoreň, výkonný ředitel investiční skupiny PORTIVA, jež fond WATT & YIELD vlastní. V loňském čtvrtém čtvrtletí získal fond podle Svoreně vůbec nejvíce nových investorů a navýšil tak objem aktiv na téměř 300 milionů korun. Cílová velikost fondu činí tři miliardy korun v horizontu pěti let od jeho založení.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Nekonsolidovaný odhad aktiv pod správou skupiny přesáhl k 31. 12. 2020 6 mld. Kč při obratu přes 3,5 mld. korun. Více na www.portiva.cz

You may also like...