Jakou historickou roli hrají technologie ve formování společnosti zkoumají na FIT ČVUT

Jakou historickou roli hrají technologie ve formování společnosti? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět 13. listopadu 2022 konference Technologie ve společnosti. Hlavním řečníkem bude Iain Standen, CEO organizace Bletchley Park Trust, kde během druhé světové války Alan Turing a kolegové dešifrovali nacistickou Enigmu. Akci pořádá nová výzkumná skupina CCHAOS, která vznikla na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Hlavním cílem jejího výzkumu je studium komplexity společenského chování a vlivu technologií na lidské chování. 

Konference proběhne na půdě FIT ČVUT a přiblíží stránky civilizace, které od počátku ovlivňovaly a formovaly lidskou společnost – od lékařství přes finance až po vzrušující technologie zabývající se umělou inteligencí nebo blockchainem. To vše s akademickými kolegy a průmyslovými partnery FIT ČVUT. Konference je zaměřená na pestrost inovací skrze lidskou historii a jejím cílem je ukázat, jak pokrok formuje svět kolem nás. V rámci konference vystoupí Iain Standen, proběhnou přednášky světových odborníků, oxfordská debata na téma „Existuje objektivní moralita?“ a zahájí se hackathon. Rovněž se představí nová výzkumná skupina CCHAOS a vystavovatelé ze sféry inovací a vědy. 

Svět kolem nás je komplikovaný – krize, války, schizofrenie identity společnosti. Nejsme ani zdaleka první vlna lidstva, která se problematikou společenské komplexity zabývá. Jsme ale první vlna lidstva, která má k dispozici nejmodernější technologie, díky nimž můžeme pochopit, proč se chováme tak, jak se chováme. Cílem výzkumné skupiny CCHAOS je pochopit komplexitu společenského chování v různých odvětvích lidské činnosti. Skupina CCHAOS se snaží pochopit společenskou strukturu, roli jednotlivce ve společnosti, rozplést etiku chování a vývoje našich společenství, a to vše za pomoci nejmodernějších technologií jako umělá inteligence a virtuální realita.

FIT ČVUT se koncentruje na rigorózní výzkum v oblasti informatiky, ale zároveň je to fakulta která se vášnivě věnuje popularizaci vědy pro širokou veřejnost, důraz na aplikovatelnost výzkumu pro běžný život i průmysl, a interdisciplinární přístup k vědě,” říká Sara Polak, spoluzakladatelka výzkumné skupiny CCHAOS, antropoložka a archeoložka umělé inteligence, a dodává: „Vznik skupiny CCHAOS je důkazem pokrokovosti této fakulty i její dedikaci vzdělávání veřejnosti v oblasti technologií a vytváření komunity kolem předmětů, které se na fakultě učí.

You may also like...