Jaro přinese do směnáren řadu velkých změn

1. dubna 2019 vstoupí v platnost zákon č. 5/2019 Sb., který novelizuje a zároveň výrazně mění zákon o směnárenské činnosti. Změny mají podstatný dopad na každou směnárnu nehledě na její velikost, proto se diskuse okolo novely stává v posledních týdnech v této branži tématem číslo jedna. Co vlastně všechno novela směnárnám a jejich klientům přinesla?

Novela například podstatně mění obsah kurzovního lístku, na kterém již nebudou moci být zobrazeny některými směnárnami dosud používané tzv. VIP kurzy. Provozovatel směnárny ale bude mít i nadále možnost dohodnout se na výhodnějším směnném kurzu se zákazníkem individuálně. Obsah kurzovního lístku se dále povinně rozšířil o nové informace pro klienta, zejména o jeho právu odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.

Od dubna nebudou provozovatelé směnáren také moci požadovat za provedení směnárenského obchodu úplatu s výjimkou úplaty za směnu mincí, šeku předloženého zákazníkem nebo za bezhotovostní převod peněžních prostředků. Zákon blíže vymezuje hranici mezi směnárenskou činností a poskytováním platebních služeb. Bude tak postaveno najisto, že i směnárenský obchod lze zaplatit platební kartou.

Do konce března 2019 jsou směnárníci povinni vydávat všem svým klientům před provedením směnárenského obchodu tzv. předsmluvní informaci. I do této oblasti přinesla novela čerstvý vítr, v tomto případě směnárníky vítaný, jelikož předsmluvní informace budou vyžadovány pouze pro směnárenské obchody přesahující částku odpovídající 1 000 EUR. Praxe totiž ukázala, že tato administrativa klientům směnáren nijak nepomáhá, ale naopak zbytečně zatěžuje směnárníky.

Novela zákona upřesnila, jakým způsobem má být provozovna označena. Jako novou povinnost zavádí zveřejnění provozní doby, a to jak přímo na provozovně, tak i na dokladech o provedení směnárenského obchodu. Novela zasáhla i do tiskové podoby těchto dokladů, kdy přesně stanovuje, které údaje je nutné povinně při tisku zobrazovat. Zavádí se dále pečlivá povinná evidence dokladů a nepřerušené číslování směnárenských obchodů, které je odlišné od dosavadních používaných postupů.

Největší diskusi a rozruch mezi provozovateli směnáren ale vyvolal nový typ storna – tzv. odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Ne proto, že by svým klientům nechtěli tuto možnost poskytnout, jako z důvodu poměrně velké řady nejasností, které novela zákona zároveň s tímto novým institutem přinesla.

You may also like...