Josef Žáček vystavuje v Bold Gallery cyklus obrazů, jejichž středobodem je lidské tělo

Holešovická Bold Gallery otevírá 18. května výstavu malíře temných forem, ale pronikavého vidění Josefa Žáčka. Tento výjimečný autor přichází s novým cyklem obrazů poprvé po pěti letech od své velké výstavy v Galerii hl. m. Prahy. Pod názvem Surrogate nabízí výběr ze své nejaktuálnější tvorby, kterou vymezuje zkoumavý pohled na lidské tělo, vnímané bez nánosu soucitu a sentimentu. Žáček ho popisuje jako organický nástroj, často v interakci s neosobními technologiemi či obsesivními trendy.

Obrazy mohou připomínat negativy, rentgenové snímky nebo screening ultrazvuku. „Během studijního pobytu v Los Angeles začátkem devadesátých let jsem po setkání s americkým abstraktním expresionismem pochopil, že v barvách bylo vše již řečeno,” vysvětluje Josef Žáček, který dokazuje, že intenzivní sdělení a silný zážitek lze předat i prostřednictvím černého monochromu. Současná výstava v Bold Gallery představuje v autorově tvorbě tematický milník. Jestliže v předchozí tvorbě ostře reagoval na stereotyp i brutalitu okolního světa, zvůli autoritativních režimů či adoraci peněz, nyní se plně soustředí na lidské tělo a nevyhýbá se přitom ani chladné erotice. 

Výstavu Surrogate Josefa Žáčka v holešovické Bold Gallery na adrese U Měšťanského pivovaru 6a v Praze 7 je možné navštívit za dodržení pravidel aktuálních pandemických opatření od 18. května 2021 do 4. července 2021. Více informací na www.boldgallery.art www.facebook.com/boldgalleryprague/. Úvodní video k výstavě je ke zhlédnutí na www.boldgallery.art/video/8-josef-zacek-surrogate/.

„Poprvé v Bold Gallery představujeme velmi aktuální práce Josefa Žáčka, zralého autora, jenž ve svém celistvém díle neustále hledá a komentuje nová témata, na která se jeho zdánlivě odtažitý způsob tvůrčího nazírání dokáže intenzivně zaměřit,” říká zakladatel Bold Gallery a majitel aukčního domu Arcimboldo Oldřich Hejtmánek a dodává: „Jestliže v minulosti dokázal svým střídmým, ale znepokojivým způsobem reagovat na společenskou a politickou realitu dnešního světa, podrobuje nyní svému temnému analytickému mikroskopu lidské tělo. A doba jakoby jeho obrazům, které vznikly z velké části ještě před začátkem pandemie, přitakávala.” Projekt Surrogate (výraz v angličtině znamenající náhradu či zástupce) koncipovaný přímo pro pražskou Bold Gallery shrnuje Žáčkovu tvorbu za posledních pět let. Expozici na jedné straně dominuje velkoformátové plátno Mimesis z roku 2017 s námětem můry, které poukazuje k nápodobě, děsivým vizím, sklonům k sebedestrukci a pomíjivosti. Druhý pól vytváří obraz Venuše z letošního roku. Také jeho pojmenování pochází z antiky. Tentokrát pro změnu připomíná římskou bohyni smyslnosti, krásy a lásky, která se stala synonymem pro ideál ženské dokonalosti. „Žáčkův obraz ale zachycuje spíš androgynní genderově nerozlišitelnou bytost z horní poloviny dívčí, ze spodní mužskou. Z nasazení obou částí trupu je zřejmé, že postava je konstruovaná uměle,” vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth. „Autor tedy spíš upozorňuje na obsesi zdokonalování těla a snahu o přetváření svého já na základě vlastní volby.“

Josef Žáček (1951) vystudoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění na přelomu 70. a 80. let. Své obrazy prezentoval v mnoha galeriích u nás i v zahraničí, například v Los Angeles, Lisabonu, Berlíně, v Bonnu, Washingtonu nebo Rotterdamu. V roce 1992 byly jeho práce součástí výstavy „Světlo a duch“ v Pavilonu umění na EXPO ve španělské Seville. V současné době přichází se svými projekty po delších časových úsecích a jedná se o velmi pečlivě připravené tematické celky. Naposledy se představil před pěti lety velkou výstavou pro Galerii hl. m. Prahy, kterou doplnil katalog s texty Magdaleny Juříkové, Ludvíka Hlaváčka nebo Ivana M. Jirouse. Je držitelem ceny Revolver revue za rok 2014.

You may also like...