Jsou ohroženy „včelařské eurodotace“ pro období 2020 – 2022?

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., společně s ostatními včelařskými spolky sdruženými v Asociaci včelařských spolků – svaz, z. s. (AVS) zaslala otevřený dopis ministru zemědělství. Předmětem je nesouhlas s postupem Českého svazu včelařů, z. s. (dále ČSV).

ČSV se na svém srpnovém zasedání Republikového výboru a Ústřední kontrolní komise usnesl, že bude administrovat požadavky na jednotlivá opatření NV č. 148/2019 Sb. zásadně pro členy ČSV (bod A, odstavec 8 – viz níže). Tím ČSV porušil dohodu, ke které se zavázal při jednáních o Českém včelařském programu na období 2020 – 2022, z něhož následně vzešlo předmětné Nařízení vlády, tedy že bude administrovat evropské dotace pro všechny včelaře v ČR. Týká se to opatření, ke kterým se ČSV přihlásil.

Tímto usnesením se ČSV značně diskreditoval a dal jasně najevo, že je nedůvěryhodný partner. Svým rozhodnutím může způsobit, že z důvodu nerovného přístupu (zvýhodňování určité skupiny včelařů) nebude moci část včelařů čerpat eurodotace.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., při jednání o Českém včelařském programu prosazuje přímý vztah včelař – stát, tedy aby veškeré dotace pro včelaře byly vypláceny přímo SZIF tak, jak je to běžné u ostatních dotací.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., konaného dne 24. 8. 2019 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi lze nalézt na: http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-8-2019.pdf

Otevřený dopis ke stažení zde: Otevreny_dopis_MZe_SZIF

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...