Kniha autorů Renáty a Jana Sedláčkových – Toalety, nočníky a jiné souvislosti

Nejobsáhlejší kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet.

Manželé Renáta a Jan Sedláčkovi se věnují sběratelství nočníků, toalet, předmětů souvisejících s tělesnou hygienou a vyhledávání nových informací v tomto oboru od roku 2000, kdy zakoupili zchátralou středověkou tvrz. Během vlastního stavebně-historického průzkumu v ní objevili jedny z prvních toalet na našem území, v odborných kruzích vysoce ceněných. Tento nález byl impulzem k jejich pátrání po tom, kam lidé v různých historických obdobích chodili na toaletu, jaké k tomu používali nádoby, jaká místa si stavěli pro tyto účely a jaké budovali systémy pro likvidaci tělesného odpadu. Kromě toho se autoři ve svých teoretických pracích zabývají též lidskou hygienou nejen z aktuálního environmentálního hlediska, ale i s výhledem do blízké budoucnosti.

Křest knihy se konal v Galerii Laufen. Foto: Petr Brodecký

Po téměř dvaceti letech intenzivní badatelské činnosti, budování sbírky (která dnes čítá přes 2200 exponátů) a s bohatými zkušenostmi s provozováním Muzea historických nočníků a toalet se autoři rozhodli napsat a vydat tuto knihu. Pro přehlednost ji uspořádali do čtyř na sebe navazujících částí:

I. část Historie a vývoj toalet
II. část Výběr exponátů ze sbírkymuzea – nočníky, podložní mísy, urinály a toalety
III. část Primární lidský biologický odpad v historii, náboženství, právu a vliv znečištění vody na lidskou populaci, současná rizika a hrozby
IV. část Kuriozity, soutěže, charita

Autoři v nich vědecko-populární formou seznamují čtenáře s výsledky svého bádání tak, aby je nejen otevřeně a zasvěceně poučili o lidské hygieně ve všech souvislostech, leckdy dosud netušených, ale aby jim poskytli i pobavení.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...