Kniha Julie Boydové: Cestovatelé ve třetí říši – Vzestup fašismu očima obyčejných lidí

Události, k nimž došlo v Německu v letech 1919 až 1945, byly dramatické a děsivé. Nicméně našlo by se také spousta okamžiků nejistoty, pochyb i naděje.

Kniha Cestovatelé ve třetí říši se snaží odpovědět na otázku, zda současníci mohli pochopit podstatu nacionálního socialismu, čelit vlivu nacistické propagandy a tušit či předvídat holocaust. Autorka vychází ze zpráv a svědectví očitých svědků, cizinců, kteří zemi především ve 30. letech navštívili a které Hitlerovo Německo z mnoha důvodů fascinovalo.

Ze zkušenosti těchto cestovatelů, studentů, politiků, diplomatů, vědců, novinářů, umělců i prostých turistů, mezi nimiž najdeme například Knuta Hamsuna, Charlese Lindbergha nebo Samuela Becketta, vytvořila Boydová komplexní, velmi barvitý a živý obraz tzv. třetí říše včetně všech jejích paradoxů od nenápadných, ale varovných počátků, přes vrchol moci až po konečný zánik.

Julia Boydová je zkušená badatelka a autorka několika knih založených na pečlivém studiu dobových pramenů. V Německu žila v letech 1977 až 1981 jako žena diplomata, v současné době žije v Londýně.

Knihu vydává nakladatelství Argo.

You may also like...