Koalice pro Prahu 3 před dnešním zastupitelstvem o budoucnosti Viktorie Žižkov: Předložíme návrh nové smlouvy

Koalice pro Prahu 3 (ODS+KDU-ČSL+Svobodní) přichází na dnešní jednání zastupitelstva s konkrétním návrhem řešení situace ohledně smlouvy MČ Praha 3 s Viktorií Žižkov. Smlouvu bychom rádi uzavřeli na dobu o 10 let delší, a to na 30 let za nájemné za symbolickou 1 korunu, to znamená úsporu na nájemném ve výši 36 milionů korun s tím, že nájemce bude garantovat údržbu stadionu po celou dobu trvání smlouvy. V případě že stadion v době trvání smlouvy nezíská potřebnou licenci od FAČR, smluvní vztah by tak padl a stadion se vrací do rukou městské části.

Situace se musí urychleně řešit. Na úterním (27. 4. 2021) jednání zastupitelstva MČ Praha 3 k dohodě nedošlo. Zástupci majitele klubu na jednání přednesli, že situace se k daným lhůtám musí vyřešit do konce dubna, jinak neudrží licenci pro hraní od FAČR. Za majitele stadionu, Prahu 3, přinesl návrhy smlouvy radní Materna 20 minut po začátku jednání, a to bez projednaní Radou městské části či dotčených výborů a komisí, bez podpory celé koalice. Proto zastupitelský klub Koalice pro Prahu 3 (ODS+KDU-ČSL+Svobodní) inicioval mimořádné jednání ještě ve čtvrtek 29. 4. 2021, aby se daná věc dořešila a mohli se tak zastupitelé seznámit s návrhy smlouvy.

Řada opozičních zastupitelů, si tak musela urychleně zajistit dovolenou a prostor pro jednání s právníky a odborníky k prověření této narychlo představené smlouvy. Našim hlavním cílem je udržet sport a tradiční fotbalový klub Viktoria Žižkov u nás, a proto jsme po konzultaci s právníky dospěli k názoru, že navržená smlouva tento cíl nemůže naplnit a obsahuje řadu závažných pochybení, která nejsou transparentní, výhodná a rovnocenná pro městskou část.

Naše obavy z budoucí ztráty kontroly ze strany městské části nad jednou z klíčových nemovitostí nás vedla k přípravě návrhu nové smlouvy, která garantuje udržitelnou budoucnost fotbalu a letitého klubu.

Předložená smlouva vypadá na první pohled jako neškodná, ale ďábel se skrývá v detailech. Jedná se o složitý právní vztah, kde radnice Prahy 3 tahá za kratší konec. Uzavřením smlouvy nebudou existovat žádné vyjednávací pozice pro radnici Prahy 3 a budoucí vedení městské části se tak možná dostane do svízelné křižovatky rozhodování mezi možnému vrácení nekontrolovatelné investice 25 milionů korun nebo bude donuceno činit kroky k zafixovanému prodeji stadionu. Smlouva tak vlastně definuje podmínky budoucí kupní smlouvy.

Navržené investice ze strany klubu nikterak negarantují získání tolik potřebné licence od FAČR, nejsou předmětem žádného kontrolního mechanismu ze strany městské části ani není zajištěna kontrola standardu, provedených prací a ani schvalování dodavatele. Domníváme se, že právě slibovaná investice 25 milionů je past pro městskou část, která by tak mohla ve finále celou částku zaplatit.

Smlouvu bychom rádi uzavřeli na dobu o 10 let delší, a to 30 let za nájemné symbolickou 1 korunu, to znamená úspora na nájemném ve výši 36 milionů korun s tím, že nájemce bude garantovat údržbu stadionu po celou dobu trvání smlouvy. V případě že stadion v době trvání smlouvy nezíská potřebnou licenci od FAČR, smluvní vztah by tak padl a stadion se vrací do rukou městské části.

Doba 30 let je navržena s ohledem na to, aby nájemce mohl provést odpisy provedených rekonstrukcí. Rekonstrukce budou provedeny na základě potřebných veřejnoprávních povolení a budou potvrzena nezbytným souhlasem městské části na základě žádostí.

Nová smlouva taktéž vyvrací jakoukoliv pochybnost o možnosti ztráty kontroly nad majetkem stadionu. Smlouva garantuje, že stadion zůstává na Žižkově.

Výhody našeho řešení jsou, že smlouva poskytuje trvalé zázemí pro fotbalový klub po celou dobu jeho existence a zároveň garantuje Městská část Praha 3 a jejím občanům udržení sportovních aktivit při zachování stadionu v majetku města.

Předpokládáme, že vedení městské části má v tomhle ohledu stejný cíl jako celá opozice, proto věříme, že náš návrh nové smlouvy bude přijat napříč politickým spektrem pozitivně. Jednalo by se tak o úspěch pro městskou část, naše občany a fotbalový klub.

Alexander Bellu, Předseda klubu zastupitelů Koalice pro Prahu 3 (ODS+KDU-ČSL+Svobodní)
Foto: Martin2035

You may also like...