Konsolidace domácího trhu s vínem a vzestupný trend exportu německých vín

Nákup vína na území Německa se loni ve srovnání s rokem 2020, kdy došlo s velkému nárůstu prodejů v maloobchodním segmentu z důvodů protikoronavirových opatření, opět přiblížil předpandemické úrovni. Toto zjištění přinesla analýza trhu s vínem, kterou si u renomované výzkumné agentury NielsenIQ objednal Německý vinařský institutu DWI.

Průměrná cena se zvýšila

Průměrná cena vína se v maloobchodě v roce 2021 zvýšila. Spotřebitelé loni utratili za jeden litr o 12 centů více, což odpovídá průměrné ceně 3,78 eura. Cena vína z německých regionů mírně vzrostla – průměrně stál jeden litr 3,83 eura. Obrat trhu s vínem celkem tedy neklesl o tolik, o kolik klesl objem jeho prodeje, neboť ten činil v roce 2021 1,5 %.

Podle generální ředitelky Německého vinařského institutu DWI Moniky Reule se pokles prodeje v roce 2021 dal očekávat vzhledem k okolnostem spotřeby ve srovnání s předchozím rokem. V této souvislosti lze rovněž poukázat na (paradoxně) pozitivní efekt koronavirové pandemie před dvěma lety: „V roce 2020 se výrazně zvýšil podíl domácností, které nakupovaly německá vína. Většina ze zákazníků naštěstí zůstala věrná domácímu vínu, takže podíl lokální produkce na trhu byl loni ještě nad úrovní roku 2019,“ vysvětlila.

Internetový obchod na vzestupu

Z výzkumu dále vyplynulo, že spotřebitelé stále častěji nakupovali víno přes internet, a i nadále v tom pokračují. Podle zjištění NielsenIQ se v loňském roce 11 % všech nákupů vína uskutečnilo prostřednictvím nejrůznějších online kanálů. Zajímavé je, že podíly prodeje zahraničních vín tam byly spíše o něco vyšší. Ve srovnání s předchozím rokem to odpovídá nárůstu o dva procentní body.

I přes mírný pokles o jeden procentní bod oproti roku 2020 zůstal v loňském roce pro spotřebitele nejdůležitějším zdrojem vína maloobchodní prodej s tržním podílem 65 %.

Podíl německých vín na trhu je stabilní

Ve srovnání s předchozím rokem si dodavatelé německých vín v roce 2021 dokázali udržet podíl na celkovém prodeji ve výši 47 %. Italská vína se na celkovém objemu nákupu vín podílela 17 %, španělská 12 % a francouzská 11 %.

Bílá vína jsou žádanější

Trend nárůstu spotřeby bílých vín, patrný již od roku 2012, po třech letech stagnace v roce 2021 opět pokračoval. Jak uvádí DWI, podíl bílých vín na nákupech nyní činí 47 %, což odpovídá nárůstu o jeden procentní bod. Tento nárůst se odehrál na úkor spotřeby červeného vína, jež stále představuje 41 % nákupů vína. Podíl růžových vín zůstal ve srovnání s předchozím rokem konstantní a činil 12 %.

Vývoz německého vína

Vývoz německého vína se v uplynulém roce zvýšil. Jak uvádí Německý vinařský institut (DWI), hodnota vyvezených vín dosáhla 357 milionů eur, což je nejvyšší číslo za posledních dvacet let (355 milionů eur v roce 2010).

Ve srovnání s předchozím rokem se hodnota vývozu vína zvýšila o 29 % a objem vyvezených vín stoupl o 27 % na 1,2 milionu hektolitrů. „Tento růst vývozu je však třeba vnímat také v kontextu částečného uvolnění protikoronavirových opatření na mnoha exportních trzích a změně chování spotřebitelů v důsledku pandemie. Navíc po ukončení sankčních cel USA v březnu loňského roku došlo k doplnění zásob na tamním trhu,“ vysvětluje Monika Reule.

V roce 2021 se výrazně navýšil také počet objednávek z USA, které jsou nejdůležitějším německým exportním trhem s vínem. Objem vývozu německého vína do Spojených států se zvýšil o 11 % na 171 000 hektolitrů a hodnota exportu vzrostla o 24 % na 65 milionů eur.

Výrazný nárůst hodnoty díky nákupům luxusních vín

Německým vývozcům vína se podařilo dosáhnout významného nárůstu o 62 % na 23 milionů eur také ve Velké Británii. Těžili ze zaměření britských zákazníků na obecně kvalitnější vína a z četných nových nabídek, zejména v oblasti specializovaného obchodu s vínem. Objem vývozu činil 89 000 hektolitrů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 17 %.

Pozitivně se v loňském roce vyvíjel také kombinovaný vývoz vína do severských zemí, konkrétně Norska, Švédska, Finska a Dánska, kde došlo k nárůstu hodnoty exportu o 15 % a objemu o 12 %. Nyní tvoří skandinávské státy přibližně pětinu celkové hodnoty a objemu vývozu vína.

Renomé německých vín nadále stoupá

Vzhledem k rostoucímu renomé německých vín na mnoha významných zahraničních trzích odhaduje generální ředitelka DWI Monika Reule, že pozitivní trend ve vývozu bude pokračovat i v letošním roce.

You may also like...