Kozel, který má pořádnou pěnu

O uplynulém víkendu do Velkých Popovic svatý Martin na bílém koni  nepřijel. V areálu zdejšího pivovaru  nás místo něj přivítal  u plotu kozel jménem jak jinak, než Olda. Jméno  maskota tohoto pivovaru se zde totiž jak známo, dědí odnepaměti.

Takže, kolikátý? Šestý, desátý, dvanáctý?. Na tom ale nezáleží, důstojný bílý plnovous rozhodně měl. 

V pivovaru ve Velkých Popovicích se vaří pivo již více než sto čtyřicet let, přesně od roku 1874. Zasloužila se tehdy o to významná pražská německá rodina Ringhofferů. Proslulí podnikatelé a průmyslníci, vyrábějící na Smíchově pivovarská a cukrovarnická zařízení, a posléze i železniční vagony a tramvaje.  Ringhofferovy závody patřily k  největších průmyslových závodů v Rakousko-Uhersku. Kraj na jih od Prahy se  Ringhofferům vždy líbil a proto si koupili nedaleký zámek Štiřín a k založení velkopovického  pivovaru v roce 1871 už chyběl jen krůček.

Naše průvodkyně Hanka Hybnerová nám prozradila, že první várku piva zde uvařil za přítomnosti Františka Ringhoffera 15. prosince 1874 v šedesáti hektolitrovém kotli sládek Přemysl Růžička. A bylo rozhodnuto. Vedení pivovaru od samého počátku moudře  vsadilo jen na kvalitní tradiční suroviny, tj. žatecký chmel a český slad a v neposlední  řadě  dobrou vodu, která se výlučně čerpá jen ze zdejších  studní, z nichž nejhlubší má 140 metrů. Díky tomu byl výstav v roce 1875 již 18 000 hektolitrů.

Dnes má pivovar výstav asi 1,6 milionu hektolitrů piva za rok. Sortiment? Velkopopovický kozel světlý, kozel černý, kozel Mistrův ležák a kozel 11° Medium.

Ve stručnosti jsme také nahlédli do historie. Viděli jsme dodnes zachovalý  psací stůl zakladatele F. Ringhoffera, staré výčepní stolice, dobová vyobrazení už dávno zapomenutých hostinců, výrobní i historické prostory pivovaru a ležáckých sklepů, seznámili jsme se se způsobem někdejší dopravy piva v dřevěných sudech na koňských povozech apod..  A na závěr, ochutnávce sklenice piva v původní varně z roku 1928 nešlo vskutku odolat.

A pokud jde ještě o symbol pivovaru kozla, jak to s ním opravdu bylo a jak vůbec do znaku dostal, to nám prozradila paní Hanka: „V německém městě Einbeck se kdysi vařilo silné černé pivo, lidé z toho udělali EINBOCK – (bock-česky kozel). Takže, když se ve Velkých Popovicích začalo vařit silné černé pivo, dostalo rovněž název kozel. Pak sem jednou při svých toulkách zavítal  jakýsi francouzský malíř, který se za dobrou pohostinnost Emanuelu Ringhofferovi odvděčil  tím, že mu namaloval kozla do znaku. A ten je od roku 1922 oficiální značkou našeho piva.“

Oldovi za plotem to bylo viditelně fuk. Vzhledem k podzimní plískanici se k nám  raději otočil zády a pomalu zaplul do své dřevěné boudy, kde měl určitě větší pohodlí.

Text: Bohuslav Hatina
Foto: Petr Brodecký

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...